Hospodársky denník
USD49,244 Sk
EUR43,204 Sk
CHF28,545 Sk
CZK1,246 Sk
  Pondelok  4.Decembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Dištanc od kolektívnej viny

Vyhlásenie správnej rady ATJK SR

Správna rada Asociácie telovýchovných jednôt a klubov Slovenskej republiky (ATJK SR) sa na zasadaní vo Vrútkach zaoberala súčasným stavom a ďalším smerovaním spolkovej telovýchovy na Slovensku, najmä doterajším plnením uznesení a záverov 10. valného zhromaždenia Slovenského združenia telesnej kultúry (SZTK), ktoré sa konalo 18. marca 2000. Správna rada ATJK SR zásadne odmieta snahy niektorých predstaviteľov spolkovej sféry telesnej kultúry, ale aj štátnych inštitúcií smerujúce k nesfunkčneniu a eliminácii činnosti najväčšej spolkovej organizácie - SZTK -, ktoré počas 10 rokov svojej existencie dokázalo svoju opodstatnenosť.

Orgány ATJK SR už viackrát deklarovali svoje návrhy na organizačné a obsahové zmeny v SZTK. Konštatujú, že aj keď to boli v podstate jediné návrhy, výkonný výbor SZTK ich dosiaľ neprerokoval. Správna rada ATJK SR s hlbokým znepokojením konštatuje, že termíny na splnenie zásadných bodov uznesenia 10. VZ SZTK už dávnejšie uplynuli, no neboli splnené. Za tento stav nesú plnú zodpovednosť členovia výkonného výboru SZTK na čele s predsedom, ktorí nepredložili na verejnú diskusiu hlavné smery a postupy transformácie SZTK.

Správna rada ATJK SR so znepokojením sleduje situáciu v SZTK v súvislosti s chybami v zabezpečovaní svetovej zimnej univerziády 1999, na ktorú boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátnych zdrojov. Telovýchovné jednoty a športové kluby sa rozhodne dištancujú od uplatňovania kolektívnej viny a od problémov, na ktorých nenesú žiadny podiel. Pretože už boli vyčerpané doteraz uplatňované formy riešenia, žiada výkonný výbor SZTK a predsedu SZTK o okamžité zaujatie objektívneho stanoviska k súčasnému stavu.

(TASR)

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.