Hospodársky denník
USD49,244 Sk
EUR43,204 Sk
CHF28,545 Sk
CZK1,246 Sk
  Pondelok  4.Decembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Koncepcia vedy na náš spôsob

O päť rokov vraj dobehneme Európsku úniu

V týchto dňoch majú poslanci NR SR na stole Koncepciu štátnej vednej a technickej politiky do roku 2005. Nadväzuje vraj na Strednodobú koncepciu sociálno-ekonomického rozvoja SR. Pretože Koncepcia

štátnej vednej a technickej politiky z roku 1998 (tiež mala platiť do roku 2005) už stihla „pohorieť“ na legislatíve a financiách, ako aj preto, lebo „ponímanie vedy a techniky v EÚ sa od roku 1998 zmenilo“, bolo treba vypracovať koncepciu novú. Otázkou je, čo je to za koncepciu, ktorá nedokázala „odhaliť“ novú pozíciu vedy v ekonomickom a spoločenskom rozvoji štátov EÚ a po dvoch rokoch ju treba aktualizovať? Nový návrh Koncepcie štátnej vednej a technickej politiky vytyčuje základný cieľ – zvýšiť do roku 2005 podiel celkových výdavkov na súčasnú priemernú úroveň krajín EÚ, teda na 1,8 % z HDP. To znamená asi na dvojnásobok terajšieho stavu. Tento „revolučný zlom“ by sa teda mal logicky prejaviť v náraste rozpočtov jednotlivých rezortov a odvetví pôsobiacich v tejto oblasti. To by však napríklad aj SAV musela dostať na rok 2001 oveľa viac prostriedkov, ako predpokladá návrh štátneho rozpočtu. A ten hovorí približne o takej sume, ktorú dostávala SAV na začiatku 90. rokov (!), pričom napríklad v ČR akadémia vied je momentálne na trojnásobku toho, čo brala pred desiatimi rokmi. Podľa novej koncepcie by mala SAV na budúci rok dostať o 80 mil. Sk viac ako v tomto roku. Ale návrh rozpočtu SAV počíta pre túto inštitúciu s navýšením len o 13 mil. Sk a ani to ešte nie je isté. Uvedomia si to poslanci, ktorí s odstupom niekoľkých dní budú rokovať aj o týchto dvoch dokumentoch? Uvedené výhľadové percento z HDP na rok 2005 vyzerá optimisticky. Ale vzhľadom na silu koruny a oveľa vyšší HDP na obyvateľa v západných štátoch, aj keby sa proklamovaný podiel dosiahol, do slovenskej vedy bude tiecť oveľa menej reálnych prostriedkov ako na Západe. Podľa koncepcie vednej politiky by mal byť od roku 2001 do roku 2005 medziročný nárast celkových výdavkov na vedu a techniku vždy rovnaký 1,12 mld. Sk. Toto číslo však vzbudzuje nedôveru. Nielen preto, že je na každý rok rovnaké a nepresvedčuje o dôkladnej analýze možností a skutočných potrieb, ale aj preto, že 1,12 mld. Sk v roku 2005 bude mať úplne inú hodnotu ako v roku 2001.

Vladimír Turanský

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.