Hospodársky denník
USD43,349 Sk
EUR41,526 Sk
CHF26,344 Sk
CZK1,141 Sk
  Štvrtok  13.Apríla 2000

Rusko sľubuje


Podľa oficiálnych zdrojov by hlavným cieľom novej ruskej vlády malo byť zlepšenie podmienok pre prílev zahraničných investícií. Medzinárodné finančné inštitúcie totiž už viackrát vyzvali vládu na zlepšenie daňového systému, spriehľadnenie regulačných opatrení vzťahujúcich sa na podnikanie a zaistenie práv akcionárov a investorov. (TASR)
Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.