Hospodársky denník
USD43,349 Sk
EUR41,526 Sk
CHF26,344 Sk
CZK1,141 Sk
  Štvrtok  13.Apríla 2000

ZMOS: Obce a mestá živoria a sú bez peňazí


Na sneme obcí a miest dominuje diskusia o reforme a financiách „Vláda síce reformu schválila, ale súčasne si ponechala priestor na ďalšiu diskusiu o zásadných otázkach.“ Táto veta, ktorú včera na 10. sneme Združenia miest a obcí Slovenska povedal jeho predseda Michal Sýkora, nastolila tón rokovania 730 delegátov 57 regionálnych pracovísk združenia. Jeho prvý deň sa teda v neniesol v oslavnom tóne, ako by sa mohlo zdať po utorkovom schválení koncepcie reformy vládou. O práci samospráv v uplynulom roku, aj o úlohách, ktoré ju v súvislosti s reformou v najbližšom období čakajú, ale aj o finančnom bytí či nebytí sa hovorilo vecne, triezvo, na základe argumentov. Napokon tak, ako je to pre starostov a primátorov typické. Nepomohla ani stratégia premiéra efektne oznámiť schválenie reformy či finančné sumy, ktoré samosprávy dostávajú, priamo na sneme. Tieto jeho slová sa síce stretli so zdvorilostným potleskom, ale všetci vieme, o čo ide. V podstate sa včera za predsedníckym stolom zišla celá slovenská politická a hospodárska elita. Medzi nimi aj tí, ktorí schválenie reformy odmietali alebo ho doteraz brzdili a brzdia... Michal Sýkora v tejto súvislosti zdôraznil odvedenú prácu a názory ZMOS-u v súvislosti s reformou za uplynulý rok. Pritom sa ohradil proti ich účelovému zneužívaniu. Zdôraznil, že na ďalšiu úspešnú prácu združenia a samospráv ako takých bude nevyhnutné ponechanie väčšinového volebného systému, lebo iba ten dokáže ochrániť mestá a obce pred prepolitizovaním. ZMOS sa bude aktívne podieľať na príprave novely zákona o obecnom zriadení, kde nepovažuje za potrebné meniť základné princípy. Osobitne sa Michal Sýkora pristavil pri finančnej situácii obcí a miest. „Je vyslovene zlá, malé obce živoria, čoraz väčšie problémy majú mestá. Zatvárajú a rušia sa kultúrne strediská, knižnice, mestské polície, príspevky na školstvo, verejné osvetlenie a odvoz komunálneho odpadu. Komunikácie sa neopravujú. Krátky čas, ktorý uplynul od schvaľovania štátneho rozpočtu, nám dal za pravdu: mestá a obce mali dostať požadovaný podiel na republikových daniach vo výške 9,8 mld. Sk.“ Premiér M. Dzurinda sa síce snažil nepriamo kontrovať tým, že na rok 2000 dostali samosprávy 10, 2 mld. Sk, v ktorých sú okrem podielových daní zahrnuté aj priame finančné transfery a príspevky z výťažku lotérií. Rovnako si akože uvedomoval, že je to málo. Ale tým sa všetka ľútosť skončila. Mohol však pokračovať, prečo samosprávy nedostali požadovaných 9,8 mld. namiesto 8,25 mld. Sk napríklad z rozpočtu FNM SR ako výnos z privatizácie, na úkor zbytočne hýčkanej armády či rozšafne financovanej SIS. No nestalo sa tak, tejto fáze jeho vystúpenia ďalšie očakávané čísla zanikli v politických proklamáciách výhod reformy. Dnes rokovanie snemu pokračuje schvaľovaním stanoviska ZMOS k reforme verejnej správy a programového zamerania na budúce obdobie. Peter Višváder
Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.