Hospodársky denník
USD45,193 Sk
EUR41,535 Sk
CHF26,412 Sk
CZK1,147 Sk
  Štvrtok  27.Apríla 2000

Pomôžu reálne ceny


Ako možno oživiť agrosektor?
„Agropotravinársky komplex nevyhnutne potrebuje oživenie finančných tokov a zreálnenie nákupných cien,“ povedal nám predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Pavel Magdolen. Podľa neho vo financovaní a úverovaní agrosektora nedošlo v poslednom období k výraznejším posunom. V súlade s vlaňajšími rokovaniami s podpredsedom vlády pre ekonomiku I. Miklošom a hospodárskymi ministrami mal byť už vyriešený tzv. starý blok úverov, no jeho presunutie do Konsolidačnej banky a Slovenskej konsolidačnej, a. s., stále sprevádzajú viaceré nejasnosti. „Nie je predovšetkým známe, či tento krok neposlúži iba na ozdravenie úverového portfólia komerčných bánk vo vzťahu ku krachujúcim subjektom, zatiaľ čo chlebové odvetvie by potrebovalo pomoc predovšetkým z hľadiska perspektívnych podnikov,“ zdôraznil predseda. „So znepokojením počúvame informácie, že hoci FNM má záujem postupne splácať svoje podlžnosti voči agrosektoru, ale už s kalendárom úhrad, dohodnutým na prvý polrok, bude mať asi problémy,“ pripomína P. Magdolen. Sumu asi 1,7 mld. Sk požaduje komora uhradiť Štátnemu podpornému fondu poľnohospodárstva a potravinárstva čím skôr. V tejto súvislosti predseda SPPK zdôraznil, že komora sa stále domáha zvýšenia zdrojov z mimorozpočtových prostriedkov pre Štátny fond trhovej regulácie zo 440 mil. Sk na minimálne 1 mld. Sk, bez čoho táto inštitúcia nebude môcť podporovať vývoz domácej agrárnej produkcie na úrovni, porovnateľnej s okolitými asociovanými krajinami. Andrej Pokojný
Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.