Hospodársky denník
USD45,094 Sk
EUR41,543 Sk
CHF26,394 Sk
CZK1,146 Sk
  Piatok  28.Apríla 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Dunaj - atraktívny cieľ dovoleniek


Čím priťahuje našich i zahraničných tutristov európsky veľtok? Veríte, že dovolenka na Dunaji a na jej brehoch priťahuje ľudí bez rozdielu veku? Septembrové šetrenie rakúskej organizácie sa na názor o Dunaji ako o cieli dovolenky priamo alebo telefonicky pýtalo celkom 1690 osôb, a to 200 dovolenkujúcich na palube lodí medzi Passau a Budapešťou, 200 dovolenkujúcich v pásme Podunajska, 50 osôb z Viedne a okolia, 350 osôb z Tirolska, Voralbergu, Salzburgu a Horného Rakúska, 500 osôb z južného Nemecka, 300 osôb z nemecky hovoriacej časti Švajčiarska a 30 zamestnancov cestovných kancelárií v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku. Ukázalo sa, že Dunaj ako turistický cieľ priťahuje predovšetkým ženy a osoby nad 30 rokov. Tretina Rakúšanov žijúcich v západnej časti a Nemcov z južných regiónov potvrdili veľký alebo veľmi veľký záujem o dovolenku na Dunaji. Veľký záujem prejavili aj Švajčiari, pričom cestovná kancelária má rozhodujúci vplyv na jeho rozhodnutie. V tomto ohľade sú mimoriadne dôležité regionálne znalosti pracovníkov cestovných kancelárií. Hlavnou motiváciou pre dovolenku pri Dunaji je v prvom rade príroda, ďalej odpočinok, kultúra a bicyklovanie. Mnoho turistov sa vracia, a to až dve tretiny hostí cestujúcich loďami túži znova zažiť plavbu po Dunaji a jedna tretina hostí pri Dunaji už raz strávila svoju dovolenku. Rozhodnutie o ich dovolenke ovplyvnila ústna propaganda, nasledujú cestovné kancelárie, sprievodcovia a propagačný materiál, ako aj mediálne správy. Slovenská časť Podunajska sa prejavila ako oblasť s veľmi vysokou návštevnosťou, podpriemernou dĺžkou pobytov a nadštandardným zastúpením jednodňových ciest a najvyššou návratnosťou hostí. Najviac zahraničných návštevníkov prišlo z Maďarska a Česka, pričom z dôvodov ciest prevažuje nákupná turistika, návšteva rodiny a známych, ale aj rekreačný pobyt. Silne sú zastúpení hostia z blízkych sídiel do 50 Európska cesta
Od Čierneho lesa až po Čierne more, to je európska cesta, po ktorej tečie Dunaj. Viacej informácií o nej prináša štúdia, ktorá zhodnotila danosti podunajskej cesty, osobitne medzi Passau a Budapešťou a na základe logistiky usúdila, že je potrebné dopracovať „sieťovú“ ponuku balíkov služieb s využitím Kombi-ponuky lodnej prepravy, autobusu, lietadla a vlaku, ako i hop on/hop off ponuky lodných spoločností. Viacej už Internet www.danube-river.org. Jedna z najstarších turistických reklamných agentúr „Die Donau“, ktorá vznikla v roku 1972, spolu so „Ship Austria“ organizuje už tretiu plavbu po Dunaji z Viedne do Bratislavy. „Deň plavby“ otvára turistická sezóna na Dunaji ako medzinárodnej európskej ceste a je potvrdením medzinárodnej spolupráce ľudí, ktorí žijú práve pre Dunaj. Tým tohtoročným dňom plavby bude 30. apríl. Po vode
Nechať sa unášať po vode v člne či kajaku je pôžitkom, ktorý by si nikto nemal nechať ujsť. Dunaj je veľká rieka a splav je o to zaujímavejší, že človek sa môže stretnúť nielen s malou, ale i s veľkou loďou, ktoré vytvárajú obzvlášť veľké vlny. Treba vedieť ako na to, aby sa malý a úzky čln neprevrátil a spolu s ním aj celý náklad. Preto účastníci plavby po Dunaji musia poznať najdôležitejšie zásady plavby po tejto rieke a sú povinní oboznámiť sa s Poriadkom plavebnej bezpečnosti pre plavbu po vodách SR, ako aj so zákonnými opatreniami pre športové rybárstvo a pre ochranu prírody. Človek musí vedieť, na čo slúžia bóje, plaváky, viechy či brehové znaky a v noci červené svetlá na pravej strane a zelené na strane ľavej, ktoré cez deň nahrádzajú čierne trojuholníky. Prúdnica meandruje - hadovite sa vinie medzi usmerňovanými hrádzami, ktoré sú označené spomenutými značkami. Nebezpečné miesta avizuje červeno orámovaný biely trojuholník na pravom brehu a na ľavom zasa čierno orámovaný biely trojuholník. Mostné polia určené pre plavbu veľkých lodí sú zasa vyznačené červeno-bielymi kosoštvorcami. Veľa znalostí si však vyžaduje aj technika samotnej plavby. Bez zručnosti to nejde dokonca ani pri pristávaní. Na úseku od ústia Moravy po Medveďov tečie Dunaj rýchlosťou 8-10 km za hodinu. Spomaľuje sa až pri Medveďove, odkiaľ až po ústie Hrona sa spomaľuje na 4-7 km za hodinu, a po Komárno sa postupne rozširuje, aby pri ústi Hron dosiahla šírka jeho brehov až 900 metrov. Kilometráž Dunaja sa začína v mieste vyústenia Sulinského ramena do Čierneho mora. Preto sa na brehoch Dunaja môžeme stretnúť s číselnými tabuľkami, z ktorých napríklad kilometer 1868,7 označuje Osobný prievoz v Bratislave a zakazuje ľavobrežnú plavbu až po kilometer 1860... Ale o tom už bližšie vodácka a rybárska mapa, bez ktorej sa nezaobíde ani skúsený vodák. Určite sa zastavte na kilometri 1823,6.
Ostrov morských orlov je jediné hniezdisko týchto vzácnych vtákov. Nachádza sa v blízkosti obce Baka na 175 ha lužného lesa. V tejto zoologicko-ornitologickej rezervácii môžete nájsť u nás najväčšieho žijúceho dravého vtáka, ktorý meria s rozpätím krídiel 2,5 metra. Do lužných lesov v blízkosti Baky sa sťahujú aj kormorány a zdržujú sa lužné jelene, ktoré plávajú z jedného ostrova na druhý. Vonkajšie slepé ramienka pri hrádzi sú vyhľadávaným šťukovým revírom. Kilometer 1783
Štátne prírodná rezervácia Zlatniansky luh, ktorá sa nachádza v blízkosti Zlatnej na Ostrove na ploche 9218 ha medzi obcami Zemianska Olča Kolárovo a Zlatná. Je to miesto, kde žije najväčší európsky stepný vták - drop veľký, ktorý dosahuje až 18 kilogramov hmotnosti. Pri návšteve rezervácie sa určite stretnete aj s hniezdnou kolóniou volaviek popolavých a rozmanitými druhmi lesného, vodného a bahenného vtáctva. Po ramenách
Pôvodne pomalý tok Dunaja vytvoril nesmierne veľa ramien. Ich zložitý systém dokresľuje charakter rieky a medzi Bratislavou a Zlatnou na Ostrove vytvára rozsiahle vodné plochy. Prevažne všetky ramená pri vtokových bránach sú umele zatvorené a napĺňajú sa podľa stavu hladiny hlavného toku, buď priesekom alebo prepadom vody zvrchu alebo napájaním zospodu výtokovými ústiami. Skúsený vodák má vždy na pamäti, že hukot vody oznamuje blízkosť nebezpečného prepadu - vodopádu priečnej hate alebo bočnej usmerňovacej hrádze. Nebezpečie je spôsobené hlavne točivými vírmi, ktoré môžu stočiť špicu loďky do prúdu a plavidlo sa ľahko prevráti. Plavba po ramenách Dunaja je fascinujúca. O zážitok sa stará ohromné množstvo vody a rozprávkové ticho narúšané spevom vodného vtáctva. Hladinu čerí len pádlo a sem-tam ryba, ktorá povyskočí z vody. Možno, že je to boleň, hlavátka podunajská, jalec, či jeseter alebo kapor dunajský, pleskáč silný... Komáre sa nezdružujú nad vodou, stretnete sa s nimi na súši. Hlavne v letných mesiacoch je ich neúrekom. Plavba po dunajských ramenách je skrátka vždy dobrodružstvom plným prekvapení. Po súši
Najmenší zážitok poskytuje aj breh rieky Dunaj. Pozdĺž celého toku sa postupne buduje cyklotrasa. Vďaka Dunaju táto najznámejšia cyklistická cesta na svete vedie aj cez Slovensko. Dunajská cykloturistická cesta vedie z Passau cez Viedeň a pokračuje cez Bratislavu po území Slovenska až do Maďarska. Dokončila sa z prostriedkov Phare v rámci programu Phare-Partnership 2000 len koncom minulého roka. Európska komisia schválila na realizáciu tohto projektu finančné prostriedky vo výške 250- tisíc euro. Naša vláda prispela na projekt z rozpočtu roka 1998 sumou 2,5 milióna korún. Uvedené prostriedky sa investovali na vytipovanie prioritných ôsmych cyklotrás, z ktorých sa vybrali Medzinárodná dunajská cyklotrasa a Moravská cyklotrasa umožňujúca prepojenie rakúsko-slovenských Dunajská cyklotrasa
začína od hraničného prechodu Berg a pokračuje až po vodné dielo Gabčíkovo. Vedie po oboch stranách Dunaja a meria 168 kilometrov. Toho času sú vyznačené úseky Berg - Prístavný most - Čilistov - Vodné dielo Gabčíkovo - Medveďov. Po druhej strane je vyznačený úsek cez Petržalku do Čunova a pokračuje z kompy Kyselica na Vodné dielo Gabčíkovo. Ďalšia trasa ide cez Bodíky po hrádzi k hati vodného diela. Trasa vedie po krásne asfaltovaných hrádzach až po Vodné dielo Gabčíkovo. Tieto sú využívané nielen cyklistami, ale sú vhodné aj pre nadšencov kolečkových korčúľ. Korčuliarske „eldorádo“ začína už v Bratislave pri lodenici TJ Slovnaft, kde sa v poslednej dobe v zátoke na pontónoch „rodia“ malé kaviarničky a espresá ako huby po daždi. Moravská cyklotrasa
bude slávnostne otvorená ako jedna z posledných, v poslednú aprílovú sobotu. Začína sa na Devíne a vedie krásnym prostredím údolnej nivy a južného Záhoria až do Kútov. Okrem značenia boli pre cyklistov zriadené odpočívadlá, a to v Devíne, Devínskej Novej Vsi, Stupave, Vysokej pri Morave a Moravskom Svätom Jáne. Štartovné 10 korún
Zajtra, 29. apríla sa bude konať na tejto trase prvýkrát cyklistické podujatie, ktorého sa môže zúčastniť každý, kto si chce merať telesnú kondíciu a prešľapať na bicykli 24 kilometrovú trasu až do Vysokej pri Morave. Štart je na parkovisku pod Devínskym hradom, kde presne o 10 hodine prisľúbil prestrihnúť pásku minister hospodárstva Ľubomír Harach. Cieľ je futbalový štadión TJ Vysoká pri Morave, kde bude účastníkov očakávať občerstvenie a tombola. Pre tých, ktorí zostanú v Devíne, bude pripravený pre Devín typický „ríbezlák“, a k tomu pagáče na zahryznutie. Rudolfa Vallová

počasie

Na celom území očakávame príjemné teplotno-vlhkostné podmienky. Pozitívne sú účinky na toleranciu telesnej a duševnej námahy, zvýšenie tonusu vedie k vyšším výkonom a lepším reakciám. Pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami nemajú preceňovať svoje sily, majú sa šetriť a vyhýbať väčšej námahe a stresovým situáciám. Je skon k vyššej pulzovej frekvencii. Vegetatívne labilní ľudia s nízkym tlakom krvi, citliví na počasie môžu reagovať bolesťami hlavy, zväčša migrenózneho pôvodu a pocitom závratu. Výraznejšie môžu ustúpiť reumatické ťažkosti. Spánok počas oddychových fáz je hlboký a pokojný - napomáha lepšiu regeneráciu síl organizmu. Miestami v nižších polohách v ranných hodinách možnosť zvýšenej záťaže dýchacieho systému. n Zajtra pretrvávanie uvedených priaznivých vplyvov počasia na meteosenzitívnych ľudí.(zč)

n Dnes bude jasno až polojasno, na severe a východe časom oblačno. Popoludní sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 12 stupňov. Juhovýchodný vietor 1 až 4, cez deň na juhozápade okolo 7 m/s. n V sobotu a nedeľu bude jasno a polojasno. Zrána ojedinele hmla. Na severe a východe pri časom zväčšenej oblačnosti ojedinelé prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 12 až 8, v dolinách miestami okolo 6 stupňov. Najvyššia denná teplota 23 až 27, na severe okolo 21 stupňov. n Slnko vyjde zajtra o 5.38 a zapadne o 20.01 h.

Amsterdam oblačno18
Atényslnečno22
Belehradslnečno23
Berlínpolooblačno21
Bratislavaslnečno25
Brusel oblačno18
Budapešťslnečno25
Bukurešťslnečno19
Frankfurtoblačno24
Helsinkizamračené15
Istanbuljasno19
Kodaňoblačno14
Kyjevslnečno21
Lisabonslnečno16
Londýndážď12
Madridslnečno18
Milánooblačno24
Moskvajasno23
Oslozamračené10
Paríždážď13
Prahaslnečno21
Rímprehánky20
Sofiaslnečno16
Štokholmoblačno18
Varšavajasno23
Viedeňslnečno25
Záhrebslnečno23
Ženevadážď17

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.