Hospodársky denník
USD45,094 Sk
EUR41,543 Sk
CHF26,394 Sk
CZK1,146 Sk
  Piatok  28.Apríla 2000

Odber plynu


Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3. Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 26. 4. 2000: Bratislava 99,74, Sliač 97,74, Košice 98,75, Poprad 93,37.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.