Hospodársky denník
USD43,162 Sk
EUR41,595 Sk
CHF26,42 Sk
CZK1,147 Sk
  Štvrtok  6.Apríla 2000

Český záujem o sever Európy


O čom rokoval Zeman v Nórsku, vo Fínsku a v Litve
Premiér Miloš Zeman navštívil 16. marca - 1. apríla Nórsko, Fínsko a Litvu s cieľom prehĺbiť obchod a spoluprácu v politike i ekonomike. Pokiaľ ide o Nórsko, objem obchodu tvoril v uplynulom roku 287,4 milióna dolárov, čo bol 11-percentný vzostup oproti roku 1998. Prudko začal rásť už rok predtým v súvislosti so štartom dodávok nórskeho zemného plynu do Česka. S tým sa však do toho čase vyrovnaná bilancia obrátila v neprospech ČR - schodok v roku 1999 bol 57,8 milióna dolárov. Premiér, ktorého sprevádzal vicepremiér Vladimír Špidla a podnikateľská misia, sa zúčastnil v Nórsku na investičnom seminári. Zeman navštívil i vedenie štátnej naftárskej a plynárskej spoločnosti Statoil, ktorá prostredníctvom Tansgasu dodáva plyn do Česka. Keď hodnotil premiér výsledky svojej cesty, upozornil, že ponúkol nielen výhodné podmienky pre investovanie nórskeho kapitálu v Česku, ale i dodávky investičných celkov pre tamojšiu plynovú elektráreň a uplatnenie sa českých podnikov v Nórsku. Možnosti pre Zetor
Z Osla odletel Zeman do Fínska, ktoré v obchode s Českom dosiahlo vlani vyše 336,5 milióna dolárov. Napriek zdvojnásobeniu českého vývozu v rokoch 1994 a 1996 pretrváva s Fínskom negatívna obchodná bilancia ČR - vlani predstavovala 127,3 milióna dolárov. Pri stretnutí so svojím fínskym náprotivkom Paavo Lipponenom rokoval Zeman o vzájomnom obchode a investíciách. Oproti Nórsku, ktoré nie je členom Európskej únie, sa v Helsinkách rokovalo i o problémoch EÚ. Fínsko ubezpečilo podporou Česka v prvej vlne rozšírenia únie na východ a Zeman pri tom vyslovil nádej, že Slovensko sa rovnako stane čo najskôr súčasťou euroatlantických štruktúr. Premiér sa spolu s podnikateľskou misiou stretol s fínskymi priemyselníkmi, kde sa diskutovalo o investičných možnostiach a rozvoji vzájomného obchodu. V tejto súvislosti sa hovorilo i o možnostiach spolupráce v oblasti drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu, oceliarskych výrobkov, ale i o možných dodávkach traktorov Zetor, ktoré sú vo Fínsku populárne. Česká delegácia navštívila i priemyselný park Technopolis, telekomunikačnú firmu Nokia a správne a priemyselné severné stredisko Oulu. Terén pre Karosu
Poslednou navštívenou krajinou bola Litva, s ktorou je Česko oveľa aktívnejšie vo vzájomnom obchode a stojí na treťom mieste z oblasti krajín bývalého RVHP. Napriek problémom jej ekonomiky v dôsledku ruskej krízy klesol český export vlani do Litvy len o desatinu a predstavoval 95,3 milióna dolárov. Napriek rastu litovského exportu o viac než dve tretiny až na 15,3 milióna dolárov bol schodok v neprospech Litvy masívnych 80 miliónov dolárov. Aj tu bolo hlavným programom rokovaní prehĺbenie spolupráce a obchodu s účasťou českých ministrov priemyslu a obchodu, poľnohospodárstva a školstva. Konkrétne išlo o dodávky autobusov firmy Karosa, ktorá sa chce podieľať na obnove autobusového parku v Litve v hodnote okolo 1,5 miliardy korún. Hostiteľskej krajine bola ponúknutá i dodávka šiestich lietadiel L-159 a rokovalo sa aj o možnosti stáleho leteckého spojenia medzi Prahou a Vilniusom. Vyvrcholením bol podpis memoranda o vzájomnej spolupráci. Richard Seemann
Praha
Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.