Hospodársky denník
USD46,884 Sk
EUR42,943 Sk
CHF27,446 Sk
CZK1,185 Sk
  Pondelok  29.Mája 2000

Ťažiskom sú verejné súťaže


Prezident FNM Jozef Kojda hosťom Hospodárskeho klubu
Privatizácia – jej doterajší priebeh, výsledky a poučenie z nich pre ďalší predaj strategických štátnych podnikov, to bola téma 37. riadneho zhromaždenia Občianskeho združenia Neformálne ekonomické fórum – Hospodársky klub v podvečer 25. mája v bratislavskom hoteli Forum. Hosťom podujatia, na ktoré prišlo asi 150 členov klubu a hostí, medzi ktorými nechýbali vedúci predstavitelia diplomatických misií v SR či poslanci parlamentu a vyšší štátni úradníci, bol prezident Prezídia Fondu národného majetku SR Jozef Kojda. Vo svojom vystúpení (uverejnili sme ho v plnom znení v piatok 26. 5) podrobne analyzoval doterajší priebeh privatizácie a poukázal na úlohy a problémy fondu v súčasnosti. Medzi ne patrí najmä hospodárenie s pohľadávkami, ich vymáhanie a dokončenie kontroly právneho stavu uzatvorených zmlúv, následne aj hľadanie možnosti mimosúdneho urovnania prípadných sporov. Úmyselne sa treba vyhýbať súdnym sporom, pretože stav justície predurčuje ich zbytočné predlžovanie, čo prináša hospodárske straty. Z hľadiska pohľadávok FNM SR (z celkových asi 10 mld. Sk až 15 či 20 % dlhujú podniky v konkurze) považuje J. Kojda za kľúčové urýchlené prijatie novely zákona o konkurze a vyrovnaní. Za kľúčový a najsprávnejší spôsob predaja strategických podnikov považuje verejnú súťaž. „Dáva priestor na hľadanie výhodných podmienok pre predávajúceho i kupujúceho, je dostatočne transparentná a kontrolovateľná z hľadiska verejnosti.“ (Diskusiu členov klubu s J. Kojdom uverejňujeme na 4. strane). Na podujatí sa prezentovala Česká národná zdravotná poisťovňa, Poisťovňa Gerling Slovensko, a. s. Sponzormi boli DHL International (Slovakia), s. r. o., AVIS Slovak rent a car, s. r. o., Theben, a. s. a Hospodársky denník. Peter Višváder
Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.