Hospodársky denník
USD47,105 Sk
EUR42,006 Sk
CHF27,204 Sk
CZK1,153 Sk
  Piatok  5.Mája 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

NEF - Hospodársky klub v číslach k 30. 4. 2000

Riadni členovia - firmy: 128
Riadni členovia - fyz. osoby: 30
Členovia s čestnými právami: SR - 120, zahraničie - 65
Členovia v krajoch, res. . .

Kolaps sľubov M. Dzurindu...

Reálne mzdy klesajú, dvojnásobné platy sa zatiaľ nekonajú
V predvolebnej kampani v roku 1998 premiér M. Dzurinda sľuboval okrem iného i dvojnásobné platy. Neskôr sa jeh. . .

Najprv barter, teraz už offset

Slovenská armáda plánuje rozsiahlu modernizáciu, ale za čo? V Trenčíne si môžu od stredy až do soboty 6. mája odborníci i laickí obdivovatelia prezrieť najrôznejšiu v. . .

Dlhopisy - nočná mora vládnej koalície

Koľko treba naprivatizovať, aby sa ministri konečne nasýtili a nechali niečo aj občanom?Koľko toho bude treba naprivatizovať, aby zost. . .

Nemocnica ako dobrý biznis

Za plánovaným zrušením FN je úsilie získať lukratívne pozemky Keď sa zodpovední za rezort zdravotníctva rozhodli zbaviť Fakultnej nemocnice v Bratislave, na podporu tejto . . .

Panika na trhoch

Slovenská koruna včera neodolala reťazovému realizovaniu stop-loss príkazov, v dôsledku čoho sa raketovo oslabila až o 70 halierov na 42,45 SKK/1 EUR, čo predstavuje najnižšiu úroveň . . .

Po prvý raz

SR v prvom kvartáli tohto roku vyviezla 379 655 MWh elektrickej energie, čo predstavuje približne 4,5 % z objemu elektriny vyrobenej počas tohto obdobia v SR. Za posledné štyri roky nastal. . .

Hamletovsky

Prakticky pred kolaudáciou by mohla byť Optokáblová magistrála STG v hodnote 636 miliónov Sk. Jej investorom je š. p. SPP, ale mal by sa obávať, či k nej vôbec dôjde. Rovnako by mal byť na. . .

Graf - Výdavky na zbrojenie v strednej a vo východnej Európe 1 (mld. USD)
1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
250 230 65 50 50 34 32 32 19
1 Pozn.: v stálych cenách roku 1995, bez Spoloče. . .

Kedy opäť Hd?

Hospodársky denník v pondelok nevyjde. Najbližšie číslo si môžete prečítať v utorok 9. mája.(red). . .

Primát Košíc

Disponibilná miera nezamestnanosti v Košickom kraji dosiahla k 31. marcu 26 %, čo ju zaradilo na prvé miesto v SR. Okamžite môže nastúpiť do pracovného pomeru 95 256 evidovaných nezame. . .

Úspešný štvrťrok

SMZ, a. s., Jelšava zrealizovali v prvom kvartáli tržby za export výrobkov vo výške 371 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 15 % a podiel na celkových tržbách 86,7 %. Oproti. . .

Prvýkrát na CD

Pre UTO Bratislava už vyšli nové telefónne zoznamy Zlaté stránky 2000/2001 - firemné stanice aj Zlaté stránky 2000/2001 - bytové stanice. Vychádzajú po prvý raz aj na CD, ktoré obsahu. . .

Patent na patent

Glosuje Z. Krútka
Presviedčať našich ekologicky vzdelaných čitateľov o užitočnosti a nevyhnutnosti triediť domový odpad, by bolo iste nosením dreva do lesa. Aj keď vieme, že rozb. . .

Predísť škodám z predaja

Návrh zákona o telekomunikáciách odobrený
Vládny návrh zákona o telekomunikáciách, ktorý prešiel v parlamente prvým čítaním a je zaradený na skrátené legislatívne konanie. . .

Strata aj zisk

Bývalá štruktúra šiestich štátnych podnikov a Semenolesu L. Hrádok, ktorá zabezpečovala obhospodarovanie štátnych lesov do konca októbra 1999, zaznamenala za vlaňajší rok stratu 71,1. . .

Elas sa etabloval

Prievidzská firma Elas je odbornej verejnosti známa na trhu informačných systémov už od roku 1991. V týchto dňoch podpísala zmluvu s Českomoravskou stavebnou sporiteľňou v Prahe. . .

Konkurz alebo väzenie

Prísnosť českých konkurzov príkladom
S prísnejším postojom českej legislatívy proti oneskorovaniu platieb v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch oboznámili včera poslancov N. . .

Opäť o daniach

Legislatívna rada vlády SR včera nedospela k definitívnemu názoru na poslanecký návrh novely zákona o daniach z príjmov, ktorý reaguje na nedostatočný ohlas zavedenia tzv. paušálnej d. . .

Hutník nepredal

A. s. Hutník, ktorá vlastní vyše 10 % akcií VSŽ, a. s., napriek avizovanému zámeru zatiaľ nepredala svoj podiel. Nemožno však vylúčiť, že tak urobí ešte do konania VZ VSŽ zvolaného. . .

Univerzálna banková poisťovňa, a. s.

Zabezpečenie pre každú neočakávanú udalosť
Zmeny v ekonomike ovplyvňujú spôsob života každého jednotlivca. Zvyšujú počet rizík, ktoré striehnu na človeka. Pre. . .

Pamätajú aj na krajné prípady

Novinka Českej poisťovne – Slovensko pri zabezpečení nehnuteľnostíČeská poisťovňa - Slovensko prichádza v týchto dňoch na trh s novým produktom: poistením rodinných do. . .

Poistenie stavieb

Ak ste vlastníkom rodinného domu, garáže alebo akejkoľvek stavby a máte prípadne aj bazén, tak určite viete oceniť hodnotu majetku. Možno si však neuvedomujete, čím všetkým sú nehn. . .

Zatiaľ chýba polovica finančných zdrojov

Doprava ako faktor rozvoja kysuckého regiónu
Kysuce sú región, kde sa momentálne sústreďujú dopravné investície vo všetkých druhoch dopravy. Ich územím pr. . .

Stabilizácia made in SR

Komentuje Peter Višváder
Viacerí odborníci odporúčali V. Mečiarovi hospitalizáciu v pezinskej liečebni. Dôvodom boli jeho výroky o ekonomickej stabilizácii SR v čase, keď . . .

Ponúkame výnos, hlavne však istotu

Prvá penzijná investičná spoločnosť zhodnocuje voľné finančné prostriedkyNapriek tomu, že slovenský finančný trh patrí medzi málo rozvinuté, pôsobí na ňom – v rámc. . .

Fúzie bánk globálnym trendom

Na prelome milénií sa vo všetkých oblastiach hospodárstva objavujú a rozvíjajú nové trendy, ktoré zvyšujú význam internacionalizácie a globalizácie. Dochádza k otváraniu. . .

Krátko zo sveta financií

Mexický gigant

Popredná mexická finančná skupina Grupo Financiero banamex-Accival (Banacci) v stredu v noci prekvapivo oznámila, že má úmysle spojiť svoje sily s fina. . .

Devín banka, a. s., dosiahla po zdanení zisk takmer 37 mil. Sk
Devín banka aj tento rok dosahovala v bankových operáciách veľmi dobré výsledky. Naďalej pokračoval niekoľkoročný trend prudkého nárastu v. . .

Najlepší idú za nami

Tatrabanka si upevnila svoju pozíciu na bankovom trhu
Titul tohto príspevku nie je zvolený náhodne. Možno totiž povedať, že Tatrabanka si od vzniku získava na trhu čoraz väčš. . .

Daň z pridanej hodnoty

V daňovej exekúcii prikázaním iných peňažných pohľadávok, t. j. peňažných záväzkov tretích osôb voči daňovému dlžníkovi sa spresňuje postup pri poukázaní splatného záväzku tre. . .

Verejnoprospešné účely

Do znenia zákona o správe daní a poplatkov sa zákonom č. 367/1999 Z. z. doplňuje ustanovenie § 62, obsahovo nadväzujúce na právnu úpravu zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z . . .

Platenie dane v splátkach

Zákon č. 367/1999 Z. z. mení komplikovanú úpravu ustanovenia zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov o odklade platenia dane a povolení splátok v tom, že kompetenc. . .

Kontrola daňových subjektov

Zákonom č. 367/1999 Z. z. sa upravujú lehoty súvisiace so začatím daňovej kontroly. Ak sa daňovému subjektu doručí oznámenie o začatí daňovej kontroly a v deň určený v oz. . .

Správa daní v roku 2000

Konanie vo veciach daní, poplatkov, pokút, penále, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce, je procesne upravené zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplat. . .

Novinka - paušálna daň

Schválením nového zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov (účinnosť od 1. januára 2000) sa zaviedol do zdaňovania príjmov fyzických osôb nový spôsob – zdaňovanie paušálno. . .

Doručovanie a exekúcia

Zákonom č. 367/1999 Z. z. sa umožnilo správcovi dane doručiť písomnosti verejnou vyhláškou nielen vtedy, keď správcovi dane nie je známy pobyt alebo sídlo adresáta, ale aj v p. . .

Spôsob platenia daní

Základnou povinnosťou daňových subjektov je podať daňové priznanie a zaplatiť daňovú povinnosť. Zákon o správe daní a poplatkov jednoznačne ustanovuje, že dane sa platia prísluš. . .

Miestne zisťovanie a kontrola

Daňové subjekty sú povinné poskytnúť zamestnancovi správcu dane všetky primerané prostriedky a pomoc potrebnú na účinné vykonanie miestneho zisťovania, ktoré vykonáva . . .

Registračná povinnosť

Daňovým subjektom podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov... v znení neskorších predpisov je daňovník, platiteľ dane, poplatník a právny nástupca fyzickej alebo. . .

Daňové priznanie a hlásenie

Daňové priznanie alebo hlásenie je povinný podať každý, komu vzniká v súlade so zákonom o správe daní a poplatkov alebo s osobitným zákonom daňová povinnosť, alebo ten, k. . .

drobničky

l V Nemecku prepukla Marlene-horúčka po uvedení životopisného filmu Marlene o legende strieborného plátna. Módni tvorcovia sa predháňajú v ponuke modelov a nezaostávajú ani predavači suv. . .

Slnečnice za 40 miliónov

„Prisahám ti,“ písal podráždený Vincent van Gogh v roku 1889 z Arles svojmu bratovi Theovi, „že moje Slnečnice sú hodny 500 frankov...“ V posledných mesiacoch pred samovražd. . .

V historických kontextoch

Vývoj hudobných nástrojov na Slovensku približuje výstava, ktorú sprístupnili v Oravskej galérii(OG) v Dolnom Kubíne. Pozostáva z približne dvesto inštrumentov, pochá. . .

Millerova Cena

Divadlo P. O . Hviezdoslava v Bratislave pripravilo na 9. mája predstavenie hry Arthura Millera Cena. Je to príbeh dvoch bratov, z ktorých jeden sa obetoval počas hospodárskej kríz. . .

Akadémia ľudovej kultúry

Pod názvami Meniaca sa krajina a Miesta spomienok usporiadajú rakúski organizátori tradičnej Letnej akadémie ľudovej kultúry v dňoch 6. - 7. a 20. - 21. mája dve akcie, v . . .

Netradičná prezentácia

Rakúski susedia ponúkajú možnosť návštevníkom zo Slovenska navštíviť zaujímavú výstavu v Etnografickom múzeu na zámku v Kittsee. Pod názvom familien Foto familie sa ukrýva roz. . .

drobničky

l Jednorazové finančné ocenenie určené pre laureátov Nobelových cien sa v tomto roku zvýši o 13,9 percenta a bude predstavovať každej sumu deväť miliónov švédskych korún.l Kanadská pošta . . .

Televízia z taniera

Záujem o satelitnú televíziu sa v strednej a vo východnej Európe objavil takmer v rovnakom okamihu, keď na západe prostredníctvom nej už začala vysielať. Obrovský boom sa začal k. . .

Windows Media Player 7.0

Americký softvérový gigant Microsoft zverejnil novú verziu známeho Windows Media Player, ktorý je určený na prehrávanie rôznych druhov audiovizuálnych súborov. Posled. . .

Aj neuróny sa rady potia

Nie, nebojte sa, nejdeme vám robiť dajakú odbornú prednášku z oblasti medicíny. Skôr by sme radi upriamili vašu pozornosť na zaujímavú publikáciu z dielne vydavateľstva IKAR. . .

Stále aktuálny odkaz

O sile dokumentárnej fotografie sme sa presvedčili veľa ráz. Aj súčasná výstava Kataríny Rachel Krajčovičovej Návrat k prameňom je toho dôkazom. V Harmincovej sieni Slovenského . . .

Meniny

dnes Lesana, Lesia
v sobotu Hermína
v nedeľu Monika
dnes Klaudie
v sobotu Radoslav
v nedeľu Stanislav. . .

Slovensko 1

00.00 - 05.00 Nočná pyramída

05.05 Dobré ráno

08.30 František Juriga: Z potu a bolesti. Hra o osudoch národného umelca Ferdiša Kostku 10.00 Minižurnál
10.30 O. . .

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3. Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 3. 5. 2000: Bratislava 100,39, Sliač 98,44, Košice 99,50, . . .

počasie

Bude prevládať všeobecne priaznivé počasie s pozitívnym vplyvom na zdravotný stav a celkovú fyzickú a psychickú pohodu. Dobrý telesný a duševný stav podmieňuje dobrú výkonnosť a reakčnú schopnosť, čomu pomáha aj priaznivý vplyv počasia na kvalitu spánku, ktorý je pokojný a občerstvujúci. Pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami by sa však mali šetriť, vyhýbať sa nezvyčajnej námahe a stresom. Môže byť sklon k vyššej pulzovej frekvencii. Meteosenzitívni, vegetatívne labilní ľudia s nízkym tlakom krvi môžu reagovať zvýšenou náchylnosťou k migrénam a pocitom závratu. n Zajtra očakávame naďalej pretrvávanie priaznivých účinkov počasia. V priemyselných oblastiach možnosť zvýšenia dýchacích ťažkostí. (zč)

n Dnes bude jasno až polojasno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 25, na Orave, v Liptove a na Spiši okolo 19, na horách vo výške 1500 m 10 stupňov. Slabý premenlivý vietor. n V sobotu a nedeľu bude jasno až polojasno. Zrána v údoliach ojedinele hmla. Popoludní v okolí hôr prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota 11 až 7, v horských dolinách okolo 5. Najvyššia denná teplota väčšinou 20 až 25 stupňov. n Slnko vyjde zajtra o 5.27 a zapadne o 20.11 hod.

Amsterdam oblačno14
Aténypolooblačno23
Belehradpolooblačno22
Berlínpolooblačno22
Bratislavapolooblačno24
Brusel oblačno 14
Budapešťpolooblačno23
Bukurešťpolooblačno18
Frankfurtpolooblačno25
Helsinkiprehánky 10
Istanbulpolooblačno16
Kodaňpolooblačno16
Kyjevoblačno 14
Lisabonoblačno 23
Londýnoblačno 13
Madridpolooblačno23
Milánopolooblačno26
Moskvaoblačno12
Oslooblačno14
Parížoblačno21
Prahapolooblačno22
Rímpolooblačno23
Sofiapolooblačno17
Štokholmprehánky10
Varšavapolooblačno19
Viedeňpolooblačno23
Záhreboblačno23
Ženevapolooblačno23

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.