Hospodársky denník
USD45,879 Sk
EUR42,842 Sk
CHF27,22 Sk
CZK1,186 Sk
  Piatok  2.Júna 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Chcete sa sťažovať?


Aby ste dosiahli nápravu...
Ak sa chce fyzická alebo právnická osoba (FO a PO) domáhať ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo k ohrozeniu konaním (alebo nečinnosťou) orgánu verejnej správy, môže podať písomnú sťažnosť orgánu príslušnému na jej vybavenie. Zákon umožňuje aj ústnu formu podania sťažností, v záujme ich urýchleného a efektívneho vybavenia. Tzv. sťažnosťou sa môže upozorniť aj na konkrétne nedostatky, na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy. Podávanie a spôsob vybavovania sťažností vychádza v súčasnosti zo zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach. Tento zákon nahradil tridsať rokov platný zákon o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich (č. 150/1958 Ú. v.). V tejto súvislosti by sme napríklad mali vedieť, že: - sťažnosť musí mať svoje náležitosti (meno, priezvisko, adresu alebo sídlo sťažovateľa, predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha), pričom je možné na žiadosť totožnosť utajiť, pokiaľ to povaha veci dovoľuje, - aj anonymná sťažnosť sa vybavuje, ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis, - všetky orgány verejnej správy sú povinné prijímať sťažnosti, evidovať ich, prešetriť a vybaviť v tridsaťdňovej lehote; pri súčinnosti iného orgánu verejnej správy je to lehota do 60 dní; v prípadoch náročných na prešetrenie je možné ju predĺžiť o ďalších 30 dní, - orgán verejnej správy je povinný prešetriť doručenú sťažnosť, aby zistil skutočný stav veci, vyhotoviť zápisnicu, a ak sa zistili nedostatky, určí sa v nej kto, akým spôsobom a v akej lehote prijme opatrenia na ich odstránenie a príčin vzniku, - výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne vrátane prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, - ak by došlo k mareniu prešetrovania sťažnosti, alebo by sa neplnili povinnosti uvedené v citovanom zákone, zodpovedný zamestnanec môže dostať poriadkovú pokutu od 500 do 5000 Sk, pri opakovaných nedostatkoch aj do 10-tisíc Sk, - zamestnanci orgánu verejnej správy sú povinní o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri vybavovaní sťažností, zachovávať mlčanlivosť, - zákon o sťažnostiach sa vzťahuje na prijímanie sťažností štátnymi orgánmi a nimi riadenými organizáciami, obcami a nimi zriadenými organizáciami, ďalej FO a PO, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach a povinnostiach FO a PO, - nevzťahuje sa na sťažnosti upravené inými zákonmi (napr. sťažnosti na postup platiteľa dane sa posielajú správcom dane podľa zákona o správe daní a poplatkov; inak sa postupuje aj podľa Trestného poriadku, zákona o štátnej správe súdov a zákona o prokuratúre). Dagmar Piršelová

Počasie

Bude prevládať zväčša priaznivý vplyv počasia na meteosenzitívnych ľudí. Nie je podstatnejšia fyzická ani psychická záťaž, iba mierne podráždenie vplyvom počasia, čo pôsobí skôr pozitívne na výkonnosť a koncentráciu. Hlboký spánok počas oddychových fáz napomáha lepšiu regeneráciu síl organizmu. Pacienti s kardiovaskulárnym postihnutím sa však majú šetriť a vyhýbať sa väčšej námahe a stresovým situáciám. Vegetatívne labilní ľudia s nízkym tlakom krvi, citliví na počasie, môžu reagovať náchylnosťou k migrénam a pocitom závratu.Zajtra očakávame pretrvávanie uvedených vplyvov počasia na meteosenzitívnych ľudí.(zč)

Dnes bude jasno až polojasno, na severe prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 21 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 8 stupňov. Južný vietor 2 až 5 m/s.V sobotu bude jasno až polojasno. V nedeľu ojedinele búrky. Najnižšia nočná teplota 13 až 9 stupňov, v sobotu v údoliach okolo 7, v nedeľu o 2 stupne teplejšie. Najvyššia denná teplota 27 až 31 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 4.56 a zapadne o 20.44 hod.

Amsterdampolooblačno22
Atényjasno29
Belehradjasno25
Berlínslnečno24
Bratislavapolooblačno24
Bruselpolooblačno23
Budapešťpolooblačno23
Bukurešťpolooblačno26
Frankfurtpolooblačno22
Helsinkidážď14
Istanbulpolooblačno24
Kodaňdážď17
Kyjevpolooblačno22
Lisabonpolooblačno23
Londýnpolooblačno21
Madridslnečno32
Milánopolooblačno28
Moskvajasno22
Osloprehánky14
Parížoblačno23
Prahaoblačno21
Rímjasno33
Sofiapolooblačno26
Štokholmprehánky15
Varšavaobčasný dážď19
Viedeňpolooblačno21
Záhrebjasno27
Ženevapolooblačno26

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3.Tlak

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 31. 5. 2000: Bratislava 99,85, Sliač 97,83, Košice 98,79, Poprad 93,30. .

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.