Hospodársky denník
USD45,658 Sk
EUR43,026 Sk
CHF27,798 Sk
CZK1,205 Sk
  Štvrtok  29.Júna 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Každý hrá na seba...

Čo pokazil Tibor Šagát?
Nevydarených krokov, ktoré urobilo ministerstvo zdravotníctva za posledných dvadsať mesiacov pod vedením T. Šagáta, je už veľa: nešťastný prospektívny. . .

Bude už od 1. júla menej podvodov?

Skupina štyroch poslancov predložila, aj z podnetu predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov SR, na rokovanie NR SR návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa O. . .

Slovensko až za 18 rokov

Ekonomiky strednej a východnej Európy čaká ešte dlhá cesta
Aj napriek priaznivému vývoju ekonomických ukazovateľov a výrazným prírastkom v poslednom desaťročí bude produkt. . .

Kto bohatne na bionafte?

Spotrebn dane: štát prichádza ročne takmer o 1 mld. Sk
Štát prichádza ročne o stovky miliónov korún na spotrebnej dani z nafty. Zdrojom týchto únikov je tzv. bionafta (ofi. . .

Stav prezidenta stabilizovaný, ale stále kritický

Minister zdravotníctva SR Tibor Šagát ešte stále neodstúpilPredvčerom večer sa opäť zdravotný stav prezidenta zhoršil a lekárske konzílium ho označ. . .

Summit WEF

V Salzburgu sa včera začal Ekonomický summit strednej a východnej Európy pod záštitou prezidenta Rakúska Thomasa Klestila, ktorý organizuje Svetové ekonomické fórum. Otváracou témou bola G. . .

Dohodli sa

Ruská vláda včera podpísala dlhoočakávané nariadenie, ktoré umožní emisiu a swap cenných papierov v rámci dohody s Londýnskym klubom komerčných veriteľov. Klub na základe tejto dohody odpí. . .

Ťažký rok

Stavoprojekting Košice, skončil rok 1999 s hrubým ziskom 3,7 mil. Sk. Celkové výnosy dosiahli 42,3 mil. Sk, náklady 38,6 mil. Sk. Napriek kladnému hospodárskemu výsledku vedenie spolo. . .

Zdravie v aute

Najväčší index rastu priemernej nominálnej mesačnej mzdy v SR za I. štvrťrok 2000 oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka dosiahlo odvetvie výroba a rozvod elektriny, plynu a vo. . .

Riadená záplava

Gabčíkovský závod Povodia Dunaja realizuje v týchto dňoch pod gesciou MŽP SR riadenú záplavu ramennej sústavy Dunaja. Od minulej soboty postupne zvýšili prietok vody v starom ko. . .

Polovicu odvedú

Pracovník s hrubým mesačným príjmom 10-tisíc Sk, čo bola priemerná výška za minulý rok, zaplatí na daniach mesačne takmer 3-tisíc Sk. Spolu so zamestnávateľom odvedie do poistných . . .

Veľa verejného

Priemerná štruktúra obyvateľstva SR podľa ekonomickej aktivity bola v roku 1999 nasledujúca: 52 % je ekonomicky neaktívnych, 24 % obyvateľov SR pracuje v súkromnom sektore, 13 % vo v. . .

Nová investícia

Stavbu fabriky na výrobu oceľových lán a výrobkov z oceľového drôtu belgickej firmy BEKAERT v Bánovciach nad Bebravou - Biskupiciach včera schválila vláda SR. Postupne vytvoria. . .

Živelná pohroma

Škody vo výške 12 mil. Sk spôsobila na poľnohospodárskych porastoch, budovách a zariadeniach živelná pohroma, ku ktorej došlo počas uplynulej soboty vo viacerých katastroch Hume. . .

Znížia „čiernu prácu“

Urobila vláda krok k prijatiu do OECD?
Za významný prvok pri znižovaní „čiernej práce“ považuje premiér SR M. Dzurinda návrh novely zákona o zamestnanosti, ktorý včera sc. . .

Verejná výzva na odstúpenie

L. Krajňák nepozná dôvody ministra Ľ. Haracha

Predseda dozornej rady (DR) SPP L. Krajňák nepozná dôvody, pre ktoré ho minister Ľ. Harach verejne vyzval odstúpi. . .

Novinka v SR

Vybudovať nízkotlakovú kanalizačnú sieť sa rozhodli obyvatelia obce Hronské Kľačany. O realizácii nového typu kanalizácie v SR rozhodli dosahované parametre siete, overené v Rakúsk. . .

Svetové jaskyne

Nomináciu Dobšinskej ľadovej jaskyne a Stratenskej jaskyne na zaradenie do svetového prírodného dedičstva podporilo Predsedníctvo výboru svetového dedičstva na zasadnutí v Paríži. N. . .

Zmeny budú

Akcionári Poľnobanky na včerajšom riadnom valnom zhromaždení (VZ) nerozhodli o zmene členov dozornej rady. Toto rozhodnutie na základe požiadavky predstaviteľa strategického investor. . .

strany a hnutia

SMK - Za odvolanie šéfa dozornej rady SPP L. Krajňáka sa na včera vyslovil líder SMK B. Bugár. „Ak je minister hospodárstva Ľ. Harach presvedčený, že L. Krajňák škodí záujmom štátu. . .

Drahé erby

Takmer 2000 erbov vyrobila za 10 rokov svojej činnosti spoločnosť Interiér Hlohovec. Erby z Hlohovca zdobia v súčasnosti približne 600 obcí v SR. Súčasný menší záujem o heraldickú tvo. . .

Hotelieri hlásia: pripravení!

Letná dovolenková sezóna môže začať
Vyše 80 hotelov, ubytovacích a pohostinných prevádzok, ktoré zastrešuje ako svojich členov stavovský Zväz hotelov a reštaurácií . . .

Sucho kruto a nečakane zmenilo plány

Straty poľnohospodárov v okolí Piešťan
Pre nedostatok vlahy muselo Poľnohospodársko-šľachtiteľské družstvoKrakovany-Stráže v okrese Piešťany vyorať 20 ha rep. . .

Nepremeškajte preddavky na daň!

Koniec júna - posledný termín
Blíži sa koniec júna, čo je posledný termín na zaplatenie mesačných a štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzických i právnický. . .

Dane: poradia vám už aj cez telefón

Odvčera ÚDR zaviedlo novú službu
Skvalitniť poskytovanie informácií daňovým subjektom o ich právach a povinnostiach je hlavným zámerom audiotextovej služby, k. . .

VÚB mala dotvoriť opravné položky

VÚB nevytvorila podľa nezávislého audítora v roku 1999 dostatočný objem opravných položiek na krytie potenciálnych rizík vo svojom úverovom portfóliu. Vyplýva to . . .

Topvar Milénium víťazí v Čechách

Vlani vyviezli dvetisíc a teraz už päťtisíc hektolitrov
Českých pivných vlastencov určite nepoteší správa, že slovenský pivovar Topvar získal 1. miesto so svoji. . .

Trh? Iba keď sa to hodí...

Komentuje Peter Višváder
Drukos ani Horizont pravdepodobne nedostanú povolenie kapitálovo vstúpiť do Dopravnej banky - zaznelo to minulý týždeň z úst guvernéra NBS i. . .

Liberalizácia trhu s plynom témou číslo jeden

Slovenskí plynári na Svetovom plynárenskom kongrese
„Je tu príležitosť ukázať a prezentovať našu trojročnú prácu na zodpovedaní otázky, či sa plyn . . .

Starobný dôchodok

Všetkým občanom SR sa podľa Ústavy SR zaručujú sociálne práva; t. j. právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. Pr. . .

Rozlíšenie vekovej hranice

Dôchodkový vek nie je jednotný. Vzhľadom na pohlavie, výkon zamestnania v preferovanej pracovnej kategórii, účasťou v odbojovej činnosti a celkovou dĺžkou doby zamestnani. . .

Aká je najvyššia výmera?

Najvyššia výmera starobného dôchodku je mesačne (§ 24 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 107/1999 Z. z.)a) 7154 Sk, ak bol občan zamestnaný na. . .

Výpočet starobného dôchodku

Pani Helena Z. sa narodila 9. 7. 1944. Od 1. 9. 1958 do 30. 6. 1962 študovala. Zamestnala sa 9. 7. 1962 a bez prerušenia pracovného pomeru bola zamestnaná až do 31. 12. . . .

Dĺžka zamestnania - 25 rokov

Starobné dôchodky sú základné dávky dôchodkového zabezpečenia. Podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok, na určenie jeho výšky a jeho poskytovanie sú ustanovené v §. . .

Životné minimum a dávky

Hranice dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu podľa zákona č. 107/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb., sú odvodené od súm životného minima podľa zá. . .

Podmienky a základná výmera

Výška starobného dôchodku (ďalej aj „dôchodok“) predstavuje určité percentuálne vymedzenie dôchodku z priemerného mesačného zárobku. Závisí od:- výšky priemerného mesačn. . .

Pracovné kategórie

Do 31. decembra 1999 boli zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia naďalej zaradené podľa druhu prác do troch pracovných kategórií. V rezortných zoznamoch zamestnaní zarade. . .

Priemerný mesačný zárobok

Dôchodok sa vypočítava z mesačného priemeru hrubých zárobkov dosiahnutých v piatich zárobkovo najlepších kalendárnych rokoch v rozhodujúcom období.Hrubým zárobkom sa rozum. . .

Neskrotná túžba tvoriť

Narodil sa 5. 4. 1930 v Kováčovciach, väčšiu časť detstva a štúdium prežil v Bratislave, kde žije a tvorí doteraz. Pre radosť, pre dobro a krásu. Naším hosťom je Oldrich Majd. . .

Cestná daň po poslednej novele zákona

Podnikanie a používanie motorového vozidla v podnikaní
Využívanie pozemných komunikácií motorovým vozidlom, ktoré má pridelené evidenčné číslo alebo zvláštn. . .

Počasie v európskych mestách dnes a teplota v °C

Amsterdam polojasno 16
Atény jasno 33
Belehrad dážď 19
Berlín zamračené 15
Bratislava jasno 22
Brusel oblačno 18
Budapešť jasno 23. . .

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3.Tlak
Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 27. 6. 2000: Bratislava 100,19, Sliač 98,08, Košice 9. . .

SRo - Slovensko 1 - 29. 6. 2000

0.05 Nočná pyramída
5.05 Dobré ráno
8.30 Pozvete nás ďalej? Rodinný magazín
9.30 Pieseň, hudba a my
10.30 Impulzy. Súťažná relácia
11.00 Štúdio. . .

Meniny

dnes Peter a Pavol, Petra
v piatok Melánia
dnes Petr a Pavel
v piatok Šárka. . .

Štvrtok 29. júna

STV 1
*18.40*Grace to zvládne. Seriál USA
*19.05*Neodbytná vízia starého hradu. Dokumentárny film
*19.15*Keno 10
*1. . .

Počasie

Predpokladáme prevládanie zväčša pozitívneho vplyvu počasia na pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Možnosť len slabého zintenzívnenia anginóznych bolestí. Zvyšovanie tonusu u vegetatívne labilných osôb s nízkym tlakom krvi, ktoré môžu byť aktívnejšie a výkonnejšie. Častejšie sa môžu vyskytovať bolesti hlavy. Prevládajú výraznejšie ťažkosti pri ochoreniach pohybového systému najmä reumatického pôvodu. Je sklon k vyššiemu krvnému tlaku, u psychicky labilných ľudí k výskytu depresií, a k zhoršeniu ekzematóznych kožných ochorení. Uvedené zdravotné ťažkosti sú zväčša slabé až mierne.Zajtra očakávame pretrvávanie uvedených vplyvov počasia na meteosenzitívnych ľudí bez podstatnejšej zmeny.(zč)

Dnes bude prevažne polooblačno, na severe a východe oblačno. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na severe okolo 17 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov. Slabý vietor.V piatok a sobotu bude oblačno s viacerými prehánkami, pričom najpočetnejšie zrážky očakávame na severe a východe Slovenska. Najnižšia nočná teplota 10 až 6 stupňov, v dolinách a kotlinách 4 stupne. V sobotu 12 až 8 stupňov, v horských dolinách okolo 6 stupňov. Najvyššia denná teplota 20 až 24, v piatok bude chladnejšie na severe a východe Slovenska - okolo 18 stupňov. V sobotu oteplenie s teplotami 24 až 28 stupňov, na severe a východe okolo 21 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 4.57 a zapadne o 20.54 hod.

.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.