Hospodársky denník
USD48,291 Sk
EUR43,107 Sk
CHF29,182 Sk
CZK1,306 Sk
  Pondelok  10.Decembra 2001

Terapia, lieky a údaje

Nerastie spotreba liekov, len náklady na ne

Zo zdravotníctva sa stále ozývajú hlasy volajúce po šetrení. No nie pri plošných nákupoch techniky alebo privatizácii za drahé peniaze zrekonštruovaných zdravotníckych zariadení, ale pri liečbe pacientov. V ambulantnej i v nemocničnej sfére. Generické lieky sú lacnejšie ako originálne, a tak sa začínajú v súvislosti s úsporami v rezorte čoraz častejšie spomínať. Zástupcovia Asociácie zahraničných generických liekov napríklad poukazujú na skutočnosť, že kým vo svete spotreba generických liekov stúpa, na Slovensku sa naopak viac predpisujú a užívajú tie originálne. Podľa štatistických údajov v SR kolíše frekvencia užívania liekov okolo 150 až 160 miliónov balení ročne, no ukazuje sa, že ani tak nerastie spotreba liekov ako náklady na ne v slovenských korunách. Po prepočte na stabilnejšiu menu sa však ukázalo, že náklady na lieky na Slovensku stagnujú. Treba teda brať do úvahy infláciu, hodnotu slovenskej koruny a rôzne iné faktory koncentrujúce sa do spotreby liekov. Generiká sú prípravky, ktoré majú ekvivalentnú kvalitu, bezpečnosť a účinnosť, prinášajú úsporu v zdravotnej starostlivosti a sú umiestnené na trh po uplynutí patentovej ochrany originálneho lieku. Originálne lieky zasa znamenajú modernejšiu a účinnejšiu liečbu podľa najnovších dostupných poznatkov.

Ľudmila Koníková

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.