Hospodársky denník
USD48,291 Sk
EUR43,107 Sk
CHF29,182 Sk
CZK1,306 Sk
  Pondelok  10.Decembra 2001

Treba zachovať kvalitu

Mať tri či jednu vojenskú nemocnicu?

V súvislosti s reštrukturalizáciou Armády SR vznikli dva modely ďalšej existencie vojenského zdravotníctva, do ktorého patrí aj Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Kým prvý model hovorí o znížení počtu vojenských zdravotníckych zariadení s tým, že ich činnosť by mala byť orientovaná výlučne na liečbu zamestnancov armády, druhý model tzv. 3+1 by mal zachovať súčasné tri vojenské nemocnice v Bratislave, Ružomberku, Košiciach a zdravotnícke zariadenie v Tatranskej Polianke. Podľa tohto modelu by však poskytovali zdravotnícke služby nielen príslušníkom armády, ale aj civilnému obyvateľstvu. Lekári a zdravotnícky personál tým nielen získavajú širšie praktické skúsenosti v oblasti zdravotníctva, ale práve tento model podporuje aj ekonomické hľadisko, keď vojenské zdravotníctvo od svojho rezortu požaduje len 20 % nákladov, pričom zvyšných 80 % dostáva od zdravotných poisťovní.

Zora Petrášová

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.