Hospodársky denník
USD48,291 Sk
EUR43,107 Sk
CHF29,182 Sk
CZK1,306 Sk
  Pondelok  10.Decembra 2001

Keby každý tak ako chemici a farmaceuti

V závere uplynulého týždňa si predstavitelia slovenských chemických a farmaceutických podnikov pripomenuli desiate výročie vzniku Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR. V súčasnosti zväz združuje 43 členov, ktorí zamestnávajú takmer 40-tisíc pracovníkov. Ich ročný obrat vlani dosiahol 135,7 mld. Sk. Hoci je to jeden z najmladších zväzov v Európe, odborníkom nie je neznámy, veď od roku 2001 je riadnym členom Európskej rady chemického priemyslu. Počas pracovného seminára, ktorý sa uskutočnil v priestoroch zámku v Topoľčiankach, sa však nevenovali len minulosti, ale načierali najmä do problémov, ktoré im môžu skomplikovať budúcnosť. Ing. Jozef Sáraz, generálny riaditeľ VÚSAPL Nitra: „Všetky podniky oceňujú mimoriadnu pozornosť zväzu, ktorú venuje medzinárodnej spolupráci. Málokto si totiž uvedomuje že ak sa staneme členmi EÚ, naše mnohé podniky nebudú môcť napríklad svoje výrobky exportovať, pretože nebudú spĺňať prísne kritériá a pravidlá, ktoré už v týchto krajinách platia a u nás v mnohých podnikoch o nich nevedia absolútne nič. Preto v rámci zväzu venujeme mimoriadnu pozornosť dvom projektom - CHEMFAD a CHEMLEG, v rámci ktorých už dnes doslova trénujeme na budúce podmienky, ktoré nás čakajú v EÚ. Nestačí certifikovať len hotové výrobky, ale certifikované, teda vyhovujúce, musia byť aj suroviny a ďalšie komponenty a činnosti vo výrobe.“ Ing. František Ivanič - predseda výrobného družstva Tatrachema Trnava: „My sme jediným členom zväzu ako výrobné družstvo. Mimoriadne oceňujem nielen spomínanú prípravu na vstup do EÚ, ale aj schopnosť navzájom si pomáhať. Napríklad sme sa dohodli, že nebudeme zbytočne nakupovať zo zahraničia produkty a suroviny, ktoré dokážeme v podobnej kvalite vyrábať v rámci podnikov nášho zväzu.“ Ing. Vendelín Iro, riaditeľ sekcie montáže a údržby, Slovnaft Bratislava: „V najbližšom období sa musíme venovať úniku kvalifikovaných mozgov zo Slovenska do zahraničia, kde ich v porovnaní s nami niekoľkonásobne preplácajú. Už dnes napríklad cítime mimoriadny nedostatok odborníkov v oblasti údržby a starostlivosti o základné prostriedky, čo sa nám nepochybne vypomstí v budúcich rokoch.“ Prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu RNDr. Jozef Kollár na seminári pripomenul, že chemické a farmaceutické podniky sú najvýznamnejším odvetvím slovenského priemyslu, ktoré dokážu úspešne obstáť aj v konkurencii so západoeurópskymi krajinami. Osobitne vyzdvihol skutočnosť, že sa im podarilo udržať funkčnosť všetkých chemických výskumných ústavov, ktoré po neľahkom transformačnom procese plne zabezpečujú potreby firiem zväzu.

Jozef Kunik

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.