Hospodársky denník
USD48,291 Sk
EUR43,107 Sk
CHF29,182 Sk
CZK1,306 Sk
  Pondelok  10.Decembra 2001

Doprava nebude lacnejšia

Ušetrené peniaze dajú na opravy a údržbu

Integrovaný dopravný systém, zlepšenie kvality životného prostredia v sídle kraja i ekonomiky podniku boli dominantnými témami medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Košiciach pri príležitosti 110. výročia existencie mestskej hromadnej dopravy. Podľa generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košíc (DPMK) Igora Reipricha po zavádzaní Košického integrovaného dopravného systému (KIDS - písali sme o ňom minulý mesiac) je v rámci ustavičného zlepšovania komfortu cestujúcich plynofikácia autobusov druhou najdôležitejšou úlohou nasledujúcich rokov. Podujatie potvrdilo opodstatnenie urýchlene vybudovať plniacu stanicu na stlačený zemný plyn (CNG). Technológiu dodajú VSS a finančne pomôže SPP, pretože náklady na ňu, ktoré dnes dosahujú podľa použitej technológie až 40 mil. Sk, by samotný dopravný podnik neuniesol. Stanica bude hotová začiatkom druhého štvrťroku 2002, bude mobilná a jej sídlo dočasné, pravdepodobne do roku 2007. Potom ju premiestnia bližšie k diaľničnému privádzaču i k vysokotlakovému plynovému vedeniu na Červenom Raku. Zatiaľ DPMK dá zrekonštruovať najprv dva autobusy v niektorej z firiem vykonávajúcich generálne opravy, lebo prestavba na plyn je vhodná na opravených dopravných prostriedkoch.

Samotná oprava autobusov vrátane prípravy na umiestnenie nového motora na plyn a tlakových nádrží stojí až 2 mil. Sk, až po nej dôjde k finalizácii plynového pohonu s nákladmi ďalšieho 1 mil. Sk. Takto upravené dva autobusy by mali byť nasadené do prevádzky po dokončení plniacej stanice. Zámerom dopravného podniku v nasledujúcom roku je prestavať ďalších osem až desať autobusov na plynový pohon podľa možností finančných zdrojov a do dvoch až troch rokov by mal ich počet dosiahnuť 50 kusov. Ušetrený rozdiel financií na pohonných látkach podnik investuje do opravy a údržby existujúceho dopravného parku a koľajových tratí, pretože následkom finančného nedostatku v podniku aj v tomto roku mohli na údržbu dať namiesto plánovaných 14 mil. Sk, iba 3 mil. Sk.

Ladislav Kulik

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.