Hospodársky denník
USD48,291 Sk
EUR43,107 Sk
CHF29,182 Sk
CZK1,306 Sk
  Pondelok  10.Decembra 2001

Žandársky príklad

Peter Kasalovský

Piatkové centrum Paríža a ďalších veľkých miest Francúzska boli plné stopercentne organizovaných žandárov. Viac ako stotisíc žandárov manifestovalo, či skôr demonštrovalo za vyššie mzdy, lepšie pracovné podmienky a technické vybavenie, ale aj za lepšie sociálne a dôchodkové zabezpečenie. Obedňajšou metropolou zvučali žandárske a hasičské sirény a vôbec všetky klaksóny.

Francúzska verejnosť bola obšírne, ba až detailne informovaná o následných stretnutiach premiéra L. Jospina a ministra obrany A. Richarda s predstaviteľmi demonštrantov, tak ich veliteľmi, ako aj odborovými predákmi. Nebola to však prvá „prezentácia potrieb“ francúzskych žandárov navonok, ale iba tohtoročný vrchol ich tlaku, ktorý bude musieť rešpektovať socialistická vláda, napriek rozpočtovým problémom.

V tejto súvislosti je zaujímavé, že začiatočnícky žandársky plat je 7150 frankov brutto. Považuje sa za dehonestujúci, a podľa piatkových požiadaviek by sa mal zvýšiť prinajmenej o tisíc frankov. Plat ostatných žandárov by sa mal zvýšiť podľa zaradenia a odslúžených rokov až o dvetisíc frankov.

Je fakt, že francúzske médiá po celý týždeň, a najmä od piatka do nedele priniesli faktografiu o žandárskom povolaní a realite tejto služby. Analyzovali žandárske požiadavky a viac-menej ich podporili, čo je pre vládnu garnitúru dosť nepríjemné.

Dalo by sa povedať, že „žandársky pohyb“ sa piatkom neskončil, ale stanoviská, prípadne riešenia jeho príčin budú takpovediac „ohňovou zemou“ pre všetkých kandidátov aprílových prezidentských volieb. Vo Francúzsku je totiž vzťah verejnosti k vojenským a bezpečnostným silám naďalej silnejší ako vo väčšine krajín sveta. Napriek nástupu „civilného“ syndrómu sa Francúzi potvrdzujú vo svojom okolí práve službou vo vojenských silách.

Aj keď svet nepovažuje Francúzov za nadšencov disciplíny, tak životná realita dokazuje pravý opak. Je im jasné, že základom hospodárskej a celkovej úspešnosti je z hľadiska ochrany občianskych práv a bezpečnosti poriadok a vnútorná bezpečnosť. Preto majú aj francúzski žandári taký vysoký kredit v spoločnosti a jej pochopenie.

Táto téma rezonovala aj v závere víkendu, i keď metropola prežívala tradičný vianočný ošiaľ. Bola azda aj pred dojmami z voľby Miss 2002 a správami zo svetových bojísk.

Peter Kasalovský

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.