Hospodársky denník
USD48,683 Sk
EUR43,306 Sk
CHF29,309 Sk
CZK1,314 Sk
  Utorok  11.Decembra 2001

Čo dostane platiteľ daní u nás?

Ako vnímate rozhodnutie vlády o výstavbe Národného tenisového centra zo štátnych prostriedkov, bola len jedna z otázok, ktorú sme vám, čitateľom, položili. Prvé vaše postrehy a názory na túto tému (na inom mieste v novinách opakujeme znova naše otázky) už prinášame dnes a uverejníme ich všetky. Je potešujúce, že tento národ ešte zaujíma, čo sa deje s jeho peniazmi a niektorí majú odvahu povedať, čo si o tom myslia. Dokonca sme dostali názor i spoza oceánu, kde rozhodnutie postaviť NTC vzbudilo rozruch, najmä v kontexte s postojmi a činnosťou inej vlády voči svojim voličom a tvorcom štátnej pokladnice.

Kto kde bol

Tak ako mnoho priateľov, ktorí spolu som mnou rozhorčene sledujú správy o vyčlenení viac než 300 miliónov korún na tenisové centrum, ktorého tvorcovia pre zatvorenie úst slovenského národa nazvali Národným, i ja sa pripájam k oponentom tohto projektu. Kde bol pán Mikloš a pani Schmögnerová a sám predseda vlády v čase zasadania vlády, ktorá rozhodla o tomto projekte? Určite báječnom projekte, vyhradeného pre úzky okruh „vrcholových“ športovcov individuálneho športu a „klubu“ prominentov s ich rodinnými príslušníkmi, ktorí jediní budú ťažiť z tohto súkromného športového a relaxačného komplexu.

Ak sa v budúcich rokoch vynaloží pre túto, na prstoch dvoch rúk spočítateľnú skupinu ľudí, veľké množstvo štátnych peňazí, vynára sa jednoduchá matematická úloha. Koľko finančných prostriedkov sa má venovať školám, mestám a obciam na podporu masového a rekreačného športu v republike zo štátneho rozpočtu? Určite by to bolo číslo aspoň s pätnástimi nulami na konci, ak by mal pán Mikloš dať rovnaký podiel na športové aktivity občanov, platiteľov dane tohto štátu, na výstavbu športovísk, plavární a pod., ktoré by im mali slúžiť.

Môj pohľad je

veľmi reálny.

Žijem v krajine, ktorá vynakladá nemalé finančné prostriedky na výstavbu športovísk a na ich údržbu pre širokú verejnosť. Sú to už aj moje peniaze, ktoré vo forme dane odvádzam práve na tieto účely. Predmetné športoviská využívame spoločne s mojimi deťmi, rodinou a priateľmi. Kanadská vláda vníma všeobecne zdravie a aktívny život obyvateľstva ako podstatnejšie aspekty pre súčasný a budúci rozvoj ekonomiky a prosperity občanov. Žijem v krajine, ktorá finančné prostriedky na kandidatúru pre organizáciu olympijských hier zozbierala pri predkladaní rozpočtu medzinárodnej olympijskej organizácie zásadne zo súkromných finančných zdrojov. Ak všetci príslušníci malého slovenského národa budú mat takýchto rozvážnych predstaviteľov, rozhodujúcich o ekonomickej prosperite a o zdraví obyvateľstva, potom i ja a mnoho mojich priateľov žijúcich v zahraničí prispejeme na projekty určené pre všeobecné používanie verejnosti.

Aké sú to

A trochu pohľadu na výsledky tenisového športu slovenských tenistov v minulosti. Dosiaľ iba jediný slovensky tenista v histórii dosiahol výrazý úspech v tomto športovom odvetví. Bol to Miroslav Mečíř, keď v roku 1988 v Soule získal olympijské zlato, a to ešte vo farbách Československa. V historických a súčasných rebríčkoch poradia svetových tenistov, Davisovho pohára a Pohára federácie slovenskí tenisti nedosiahli výraznejšie výsledky, oprávňujúce vládu ľudu (vraví si demokratická vláda) vyčleniť nejakú finančnú sumu na financovanie takého projektu, akým je NTC.

Záverom už len stručná poznámka. Štát sa musí starať a jeho finančné zdroje musia byť určené len a len pre všeobecný rozvoj každej oblasti života jej obyvateľstva, mladej generácie na školách, aktívneho obyvateľstva pre regeneráciu síl a ostatného obyvateľstva pre budúci prosperujúci národ (to je v osnovách učiva žiakov základných škôl, páni ministri).

Ted K., Toronto, Kanada

Pozerajme ďalej od nosa

Rozhodnutie vlády o výstavbe NTC vnímam ako napľutie poctivo pracujúcim ľuďom do tváre. Nech sa náš pán minister školstva pozrie, aké sociálne zariadenia existujú na niektorých dedinských školách! Nech sa pozrie, v akom stave sú triedy a niektoré školy vzdialenejšie od veľkej Bratislavy. NTC bude zábava pre deti poslancov, ministrov a zbohatlíkov.

Ide o podnikanie

Ak si zrátate, koľko zarobia špičkoví tenisti po turnajoch, netreba to komentovať. Reprezentujú Slovensko. Dobre. Ale koľko zarobí univerzitný profesor, ktorý urobil profesúru v zahraničí a tiež reprezentuje Slovensko, ale vo vede? Základný plat v dôchodkovom veku má okolo 14 000. To je hanba pre celé Slovensko. Toto má štát riešiť, nie zábavu pre panské deti. Nech na športové komplexy prispievajú tí, ktorí z nich budú profitovať. To nie je štát, ale špekulanti. A tenisti - milionári.

Určiť prioritu

Či sa má štát prednostne starať o financovanie vrcholového športu alebo má podporovať šport na školách? Aj jedno, aj druhé je potrebné, ale všetko treba riešiť racionálne. Vlády po roku l993 doviedli u nás školstvo do takého stavu, v akom nikdy predtým nebolo. Finančné nároky na vrcholový šport sú obrovské, ale v súčasnom kolapse školstva to musí byť až sekundárny problém.

Matúš Jakubis

Viete, čo potrebujeme?

Výstavba Národného tenisového centra je iba ďalší výdavok vlády do oblasti, ktorá štátu neprináleží. Osobne som sklamaný nielen rozhodnutím vlády, ale najmä tichou podporou jej liberálne orientovaných členov. Zostáva len dúfať, že je to iba ďalší ústupok ľavičiarom vzhľadom na malý rozsah investície do tenisového centra. Nutné zlo. Krok späť s cieľom dlhšieho skoku. Rozhodnutie vlády je však v príkrom rozpore s princípmi liberalizmu. Ako člen vlády by som nechal rozhodnúť o výstavbe čohokoľvek samotných ľudí, slobodných jednotlivcov, spotrebiteľov - teda trh. Preto sa pýtam: Kde sa vo vás, páni ministri, berie to neskonalé presvedčenie, že viete lepšie, čo my - občania - potrebujeme? Prečo to nenecháte na nás? Prečo o výstavbe nenecháte rozhodnúť tenisových priaznivcov a ľudí, ktorí sa pohybujú v tenisovej brandži? Ak by bolo centrum také žiadané, ako nás o tom presviedčajú predstavitelia tejto záujmovej skupiny, tak by sa určite našiel súkromný investor, ktorý by centrum dobrovoľne postavil a ešte na ňom aj zarobil. Prečo však míňate peniaze nás všetkých na centrum, z ktorého obrovská väčšina občanov bude mať len minimálny prospech? Prečo stále podporujete záujmové skupiny (v tomto prípade tenisový zväz) na úkor väčšiny a nakladáte tým na každého z nás ďalšie a ďalšie náklady? Dnes podporujete tenistov; kto to bude zajtra? Budete rozdávať naše peniaze poľnohospodárom? Alebo duchovným? Ako sa máme proti takýmto vašim rozhodnutiam brániť? Kto z nás bude míňať svoje peniaze, aby sa proti tomu postavil? Kto z nás bude míňať svoj čas, aby sa o týchto veciach čo i len informoval?

Prosím, nechajte rozhodovať trh. Doba centrálnych plánovačov je už nenávratne za nami. A to napriek tomu, že to naši ľavicoví ministri ešte stále nepochopili.

Ing. Marek Hrubčo

absolvent EF UMB Banská Bystrica

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.