Hospodársky denník
USD47,761 Sk
EUR43,061 Sk
CHF29,192 Sk
CZK1,32 Sk
  Pondelok  17.Decembra 2001

Očista trhu

Z obchodovania na českom mimoburzovom trhu RM-S bude tento rok vyradených asi o 120 emisií cenných papierov menej, ako bol pôvodný plán. Dôvodom sú odvolania, ktoré podali akcionári. Až do vyriešenia týchto odvolaní budú musieť cenné papiere na trhu zostať. Komisia pre cenné papiere však chce o nich rozhodnúť čo najskôr. Reálny termín je január a február budúceho roka. Podľa vyjadrení predstaviteľov RM-S je šanca, že problémové emisie budú ponechané na trhu, viac-menej nereálna. Ak by neboli podané žiadne odvolania, mohol RM-S do 22. decembra vyradiť 585 zo súčasných 976 emisií. Vyraďované akcie vlastní podľa odhadov asi milión ľudí. Novela zákona o cenných papieroch stanovila pre registráciu akcií od roku 2002 prísnejšie pravidlá. Veľkosť emisie musí byť aspoň 33 mil. Kč a podiel akcií medzi menšími investormi aspoň 25 %.

(ČTK)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.