Hospodársky denník
USD47,761 Sk
EUR43,061 Sk
CHF29,192 Sk
CZK1,32 Sk
  Pondelok  17.Decembra 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Šanca aj pre slovenských dodávateľov

ŠAS sama vyberá potenciálnych dodávateľov, ktorí by mali obstáť v konkurencii

Oddelenie nákupu v Škoda Auto Slovensko (ŠAS) vzniklo v roku 1994. Až do minulého roka zaznamenával nákup dielcov a komponentov na výrobu vozidiel ŠKODA rast. Súčasný pokles, ktorý by mal v menšej intenzite pokračovať aj budúci rok, je spôsobený obmenou modelového radu. Na podrobnosti sme sa opýtali vedúceho Oddelenia nákupu ŠAS Ing. Jána Pribulu.

Čo všetko zahŕňa nákup ŠAS?

- ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav nakupuje na Slovensku pre sériovú výrobu materiály, komponenty a dielce od 19 dodávateľov a od ôsmich pre dodávky do náhradnej spotreby. Ide o dodávky s nižšou pridanou hodnotou (plechy, trubky) až po dielce s vysokou mierou zhodnotenia práce a vývojových schopností dodávateľa (pneumatiky, valivé a klzné ložiská, elektrokomponenty, spätné zrkadlá, bowdeny a tiahla atď.). Práve už spomínaný nákup plechov, ktoré nám dodávali VSŽ Košice v množstve za 1,1 až 1,3 mld. korún ročne, sa v súčasnosti dostal takmer na polovičnú úroveň. Dôvodom je, že pri Fabii a Octavii sa pri výrobe používajú prevažne plechy pozinkované a Košice na zmenu trendu v požiadavkách na dodávky nedokázali zareagovať prispôsobením technológií, investíciami. Tento výpadok sa ťažko nahrádza inými dodávkami, resp. dodávateľmi, a tak celkové nakupované objemy pre ŠKODA AUTO zo Slovenska klesajú. Treba si uvedomiť, že aj po investíciách sa budú Košice len veľmi ťažko dostávať späť na trhy, ktoré v súčasnosti uvoľňujú konkurencii. Samozrejme, našou snahou je objemy navyšovať.

Akým spôsobom?

- Buď intenzifikáciou, teda väčším využívaním súčasných kapacít, avšak to by súviselo aj so zmenou, rozšírením výrobného programu mnohých súčasných dodávateľov, alebo extenzívnym rozvojom, teda dopĺňaním databázy dodávateľov, a to takým spôsobom, aby po absolvovaní istej prípravy boli zaraďovaní do databáz potenciálnych dodávateľov. Navyšovanie počtu dodávateľov vyzerá tak, že v teréne zisťujeme potenciál slovenského priemyslu v oblasti možných dodávok pre automobilový priemysel. V navštevovaných firmách zisťujeme, či majú technológie a dostatok kapacít, ktoré vyžadujeme. Dnešný automobilový priemysel je orientovaný na vysokú sériovosť, a to od 250-tisíc kusov ročne až po viac ako milión kusov ročne. Zároveň si však všímame aj finančnú stabilitu firmy a jej úroveň systému zabezpečenia kvality. Následne firmy zaraďujeme do skupín podľa priority. S prioritnou skupinou (s firmami, ktoré sa najviac približujú našim kritériám) začneme intenzívne pracovať formou poradenstva, návštev a naprávaním nedostatkov. Cieľom prípravy je, aby bola firma schopná úspešne absolvovať procesný audit koncernu VOLKSWAGEN, ktorým si automobilka preveruje potenciál a spôsobilosť dodávateľov predovšetkým v oblasti zabezpečenia kvality a jej dlhodobého garantovania na požadovanej úrovni, ale aj spôsobilosti v oblasti personálnej práce, služieb, logistiky, produktivity a ustavičného zlepšovania vykonávania týchto činností. Len taká firma, ktorá úspešne absolvuje procesný audit, má pootvorené dvierka, aby raz mohla dodávať pre koncern VOLKSWAGEN.

Ste spokojní s výsledkami návštev?

- Na to, aby sme náročné úlohy prípravy dodávateľov mohli plniť, vzniklo v roku 1996 naše oddelenie Rozvoj dodávateľov, pričom sa naši pracovníci museli najskôr stať audítormi a byť pripravení metodicky na vykonávanie procesných auditov koncernu VOLKSWAGEN. Doteraz sme vykonali asi 450 návštev v 140 spoločnostiach, z ktorých bolo 115 úplne nových. Boli to firmy, ktoré predtým nikdy nedodávali do automobilového priemyslu. Z týchto firiem sme dodnes pripravili 14, ktoré úspešne absolvovali procesný audit a zaradili sa tak medzi potenciálnych dodávateľov. V príprave máme ďalšie firmy. Proces nákupu v koncerne VOLKSWAGEN je globálny, takže naše firmy musia obstáť v konkurencii so zahraničnými dodávateľmi a subdodávateľmi. Pri hľadaní dodávateľa na nejaký dielec totiž koncern VOLKSWAGEN využíva nákupnú sieť rozloženú po celom svete. Získať zákazku v rámci takejto obrovskej konkurencie je naozaj náročná úloha. O to ťažšie sa vyrovnávame so stratou dodávateľa, ktorý vypadne z dodávok z dôvodu nezachytenia trendu, neznalosti trhu, zaostávania vo vývoji, nesprávnymi alebo žiadnymi investíciami. Máme však v tejto oblasti pozitívne výsledky. Z uvedených 14 firiem, firmy ZSNP – závod Zlievareň Žiar nad Hronom (tlakové a gravitačné odliatky z hliníka), PLASTIKA Nitra (plastové dielce) a MICROPLAST Bratislava (plastové dielce) už získali zákazky pre koncern VOLKSWAGEN.

ŠAS je vlastne predĺženou rukou Mladej Boleslavi. Máte nejaký vplyv na presadenie slovenského dodávateľa napríklad na dodávku dielcov pre Škodu?

- Pri presadzovaní sa do dodávok nemusí ísť len o ŠKODU. K našim potenciálnym dodávateľom sa v rámci toho, že sú zaradení do databáz dodávateľov celého koncernu, dostávajú dopyty na vypracovanie ponúk pre všetky značky v rámci VW Group a uchádzajú sa, prirodzene, aj ako potenciálni dodávatelia pre VOLKSWAGEN Slovakia. V súčasnosti sa otvára a pre niektorých aj otvoril priestor v týchto dodávkach, keďže objemy výroby vozidiel a prevodoviek VOLKSWAGENU na Slovensku sa stále navyšujú. Generálne platí, že ponúknuť môžu všetci. Závisí od kvality ponuky a skúseností s jej vypracovaním. Najväčšiu šancu získať zákazku majú firmy so skúsenosťami z dodávok, teda súčasní dodávatelia. Až v druhom kole uspievajú firmy, ktoré ešte nedodávali, majú však absolvovanú prípravu a procesný audit. Absolvovanou prípravou spĺňajú kritériá celého koncernu. Určite tiež viete, že tu vzniká technologický park, kam by mali prísť systémoví dodávatelia pre VOLKSWAGEN. Je veľký predpoklad, že vznikne záujem časť dielcov, používaných pri montáži dodávok pre VOLKSWAGEN Slovakia, nakupovať čím bližšie, teda aj tu na Slovensku. Slovenské firmy musia byť dovtedy pripravené na tieto subdodávky pre priamych dodávateľov. Je len prirodzené, že na subdodávateľov sa vzťahujú rovnaké požiadavky ako na priamych dodávateľov.

Slávka Blazseková

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.