Hospodársky denník
USD47,761 Sk
EUR43,061 Sk
CHF29,192 Sk
CZK1,32 Sk
  Pondelok  17.Decembra 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Cezhraničná spolupráca

Program Cezhraničnej spolupráce PHARE je súčasťou finančných prostriedkov EÚ poskytovaných SR prostredníctvom fondov PHARE a je určený na rozvoj spolupráce medzi prihraničnými regiónmi v členských a kandidátskych krajinách EÚ. Program je zameraný na posilnenie infraštruktúry, hospodársky rozvoj, ochranu životného prostredia a menšie aktivity určené na nadviazanie a zlepšenie kontaktov medzi obyvateľmi prihraničných regiónov. Program Cezhraničnej spolupráce sa od roku 2000 realizuje formou dvojstranných programov s Rakúskom, ČR, Poľskom a Maďarskom

V decembri 1999 podpísal Národný koordinátor programu PHARE podpredseda vlády pre Európsku integráciu Pavol Hamžík 9 finančných memoránd v objeme 100,9 mil. EUR. Jedným z nich je aj Finančné memorandum cezhraničnej spolupráce ČR - SR, v rámci ktorého získala SR 2 mil. EUR na realizáciu projektu čistiareň odpadových vôd a kanalizácia v Skalici vo výške 1,75 mil. EUR a 250 tis. EUR na ďalšie aktivity z Fondu malých projektov.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.