Hospodársky denník
USD48,113 Sk
EUR43,184 Sk
CHF29,427 Sk
CZK1,343 Sk
  Piatok  21.Decembra 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Aby sa oteplilo

Peter Kasalovský

V závere roka sa tradične a paradoxne zvyšuje napätie nielen v rodinách, ale vôbec vo vzťahoch ľudských. Čím je ten náš svet technicky vyspelejší a všetko sa vyb. . .

Rovnaký rast

Britská ekonomika v treťom štvrťroku vzrástla o 0,5 % a jej rast tak bol rovnaký ako v predchádzajúcom štvrťroku. V medziročnom porovnaní sa rast HDP spomalil, keď klesol z hodnoty 2,. . .

Menej práce

Miera nezamestnanosti v Poľsku v minulom mesiaci opäť vzrástla o 0,4 % a dosiahla úroveň 16,8 %, keď pred rokom sa nezamestnanosť pohybovala na úrovni 14,5 %. Počet ľudí bez práce sa t. . .

Nový závod

Toyota a Peugeot postavia v Kolíne pri Prahe závod na výrobu automobilov. Najväčšia investícia v ČR na zelenej lúke, ktorá dosiahne 1,5 mld. EUR, tak vytvorí vážneho konkurenta neďaleke. . .

Cena za SLSP

Definitívna cena za 87,18 % akcii Slovenskej sporiteľne, ktoré kúpila rakúska Erste Bank, je 411,3 mil. EUR (približne 17,674 mld. Sk). Ministerka financií B. Schmögnerová včera podp. . .

Prečo dopustiť víťazstvo?

Pred serióznym zahraničím sa javíme neseriózne

Silne medializovaný bol a stále je projekt Štátnej pokladnice. Víťazný návrh je z fa Hewlett-Packard Slovakia. Jej riadi. . .

Garancie sú neviditeľné

„Samozrejme, je tu celkom prirodzene otázka, či nehrozí nebezpečenstvo takpovediac zneužitia monopolného postavenia z hľadiska toho, že ide. . .

Aj vďaka Číne

Pokles konjunktúry môže byť ešte silnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Faktorom, ktorý najviac ovplyvňuje plusový prírastok svetovej ekonomiky, sú reformné krajiny v Európe, Čína a Ind. . .

Anketa

2. ročník Best Bank

Čiastkové výsledky k 20. 12.

Od 14. decembra do 20. decembra prišlo do redakcie 111 hlasovacích lístkov a celkovo od 5. novembra 933. Poradie preferovaných domácich. . .

Ako vyjde Hd

Upozorňujeme našich čitateľov, že Hospodársky denník počas vianočných sviatkov nevyjde. Najbližšie číslo si môžete prečítať vo štvrtok 27. decembra.

(red.). . .

Novinka z OVP

Certifikát o zhode systému riadenia kvality s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2001 prevzala včera spoločnosť OVP Orava, s. r. o., Trstená. Firmu certifikoval Inštitút teórie kv. . .

Vývoz dreva

Minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš vydal usmernenie na postup orgánov štátnej správy lesného hospodárstva pri kontrole dreva prepravovaného Železnicami SR. Kontrola sa začne vyko. . .

Bez 23 mil. Sk

SR musí vrátiť 23 mil. Sk, ktoré jej EÚ poskytla za roky 1991 až 1996 v rámci tzv. všeobecnej technickej pomoci. Vláda SR v stredu odsúhlasila úhradu týchto prostriedkov zo štátne. . .

Niet práce, niet veselia

Poľnohospodári a stavbári bez práce

Na celom Slovensku evidoval Národný úrad práce k 30. 11. len 9-tisíc voľných pracovných miest. Pritom za celý mesiac pribudlo 9500. . .

Píšťaly, fujary a gajdy

Lákavé drevené hudobné nástroje majstrov

Výrobcovia hudobných nástrojov a ďalší majstri drevári z Podpoľania a Hontu predstavili svoje výrobky a umenie počas dnešného d. . .

Akoby Tisíc a jedna noc

Jasná: za 1-dňovú lyžovačku 1200 - 3600 Sk

Jednodňová vianočná lyžovačka s ubytovaním a polpenziou v nízkotatranskom stredisku Jasná vyjde návštevníka na 600 až 1600 Sk. . .

Nákaza kladie prekážky

Analyzujú vstupy, príčinu stále nepoznajú

Pracovníci Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) kontrolovali zapracovanie živočíšnych múčo. . .

Ústavný súd

Počas roku 2001 dostal Ústavný súd SR 687 podaní, z ktorých vydal 33 nálezov o porušení Ústavy SR. Z toho 383 podaní vybavili odložením, 159 odmietli a v deviatich prípadoch došlo . . .

Nové pravidlá

Poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach schválili rozpočet na budúci rok. Tvoril sa podľa nových pravidiel, samostatne zostavovali bežný a kapitálový rozpočet. Bežný rozpoč. . .

Menej peňazí

Štát bude na budúci rok podporovať vytváranie verejnoprospešných pracovných miest len minimálne. NÚP predpokladá, že z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 604 mil. Sk, určenej na . . .

Životodarná väzba na podnikovú sféru

Po rokoch nedôsledného prístupu k transformácii stredných odborných učilíšť malo by byť už konečne jasné, akým smerom sa bude ďalej vyvíjať tento druh vzde. . .

Devín banka

Dnes sa končí základné obdobie vyplácania zákonných náhrad klientom skrachovanej Devín banky. Fond ochrany vkladov začal náhrady poskytovať 5. novembra. Podľa posledných údajov k 15.. . .

Len Silvester

Používanie zábavnej pyrotechniky, ktorej predaj je zvýšený najmä v čase vianočných sviatkov a príprav na oslavy Nového roka, je na verejných priestranstvách Bratislavy zakázané. Vý. . .

Slovnaft mení

Koncom roku 2001 ukončí Slavomír Hatina na vlastnú žiadosť výkon funkcie prezidenta a. s. Slovnaft Bratislava. Po dohode s hlavnými akcionármi zostáva aj naďalej predsedom predstav. . .

TO ČO ROBÍME, VEDIE K CIEĽU

Neteším sa, lebo vzápätí môže prísť sklamanie

Ak sme oslovili dve desiatky slovenských manažérov, ktorí stoja na čele svojich firiem viac ako desať rokov, nebolo t. . .

Chcú rovnaké podmienky

Životaschopnosť firmy vždy potvrdí trh

Zväz spracovateľov dreva SR tvrdí, že podľa dostupných informácií väčšina pohľadávok za drevo je tvorená obchodnými spoločnosťam. . .

Prví študentskí laureáti

Ocenenie diplomantom a doktorandom

Spoločnosť Siemens a Slovenská rektorská konferencia v týchto dňoch po prvý raz udelili ceny súťaže Werner von Siemens Excellence Aw. . .

Daň z bytov - zmena od 1. 1.

Stačí občan sledovať „plodnosť“ bujnejúcej byrokracie?

Zákon č. 493/2001 Z. z., ktorý novelizoval zákon o správe daní a poplatkov v čl. II, dopĺňa aj zákon č. 317/. . .

Fetiš úspechu

Glosuje Zuzana Krútka

Dnešní stredoškoláci majú možnosť v simulovanom podnikaní zistiť, že nie je ľahké prísť s podnikateľským zámerom a doviesť ho do úspešného záveru. V procese. . .

Vzorný ekonomický občan

Komentuje Eleonóra Bujačková

Vzorný ekonomický občan je snom pravice i ľavice. Jednotlivé politické strany majú jasné predstavy, ako by sa mal ekonomicky optimálne spr. . .

Paragraf na hlavné jedlo

Komentuje Rudolfa Vallová

Od právnych noriem podnikatelia očakávajú jasnosť, jednoznačnosť a jednoduchosť. Už ako naznačuje paragraf, ako legislatívny symbol, s právny. . .

Prázdny vozeň drahým luxusom

Zahraniční prijímatelia zásielok žiadajú kvalitnú a rýchlu prepravu

V tomto roku sa naplno prejavili dopady Dohovoru o vzájomnom používaní nákladných vozňov RIV 2. . .

Za 48 hodín

V auguste sa rozbehla sľubná spolupráca Obchodno-prepravnej správy (OPS) Divízie nákladnej prepravy Žilina s Deutsche Bahn (DB) Cargo. Odštartovali ju nové logistické prepravy pneuma. . .

Zákonom sú potreby zákazníka

Obchodné výsledky potvrdzujú správnosť nastúpenej transformačnej cesty

Aj keď obchodníkov ŽSR delí od celoročného hodnotenia výsledkov nákladnej prepravy ešte ni. . .

Nie luxus, ale nádej

Deti zo skúmavky sú rovnako želané a ľúbené, ak nie viac

Motto: Manželstvo bez detí - deň bez slniečka.

České príslovie

V deťoch sú uložené všetk. . .

Kto sa zastaví, ekonomicky prehrá

Ignorovať pokrok znamená stratu konkurencieschopnosti

Chemický kombinát Duslo Šaľa, a. s., sa za uplynulých štyridsaťtri rokov stal významným podnikom nielen. . .

Vývoj obchodovania na BCPB – november 2001

Celkový objem obchodov na BCPB počas 21 novembrových obchodných dní dosiahol 16,2 mld. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom objem stúpol o 49,9 %. . .

Vývoj obchodovania na RM-S - november 2001

Počas predposledného mesiaca v roku bolo možné sledovať na mimoburzovom trhu RM-Systému Slovakia, a. s., popri poklese anonymných a priamych obchodov t. . .

Drobničky

Obraz o živote rómskeho etnika, ktoré obýva územie okresu Rimavská Sobota už najmenej 200 rokov, ponúka výstava pod názvom Ľudová architektúra a spôsob bývania Rómov v Gemeri-Maloh. . .

Vybrali sme pre vás

Skutočným darčekom k vianočným sviatkom je premiéra francúzskej drámy Bedári s Gérardom Depardieuom v hlavnej úlohe v postave Jeana Valjeana, štvaného za niekdajší malý prie. . .

Slováci Karola Kállayho

Medzinárodne najuznávanejší a najznámejší slovenský fotograf Karol Kállay sa touto profesiou zaoberá od svojich 15-tich rokov, keď začína seriózne fotografovať Rolleiflex. . .

Krása spod skalpela

Vo vydavateľstve Luka Press vyšla v týchto dňoch knižka Plastika - Krása spod skalpela , ktorej autorkou je novinárka Martina Krajčírová. Odborným garantom knihy je uznávan. . .

Hormón šťastia

Príroda vybavila mozog biochemickým systémom, ktorý nás núti vyhľadávať pôžitky. Na dosiahnutie cieľa slúži alkohol, sex, jedlo, tabak, hazard, drogy. Uspokojenie je závislé od h. . .

Ocenenia

Laureátmi Ceny Slovenských pohľadov za rok 2001 sa v kategórii poézia stali Dana Podracká a Marián Grupač. Z prozaikov porota ocenila Petra Holku, Bystríka Šikulu a Adriana Turana. . .

Program proti hrubosti

Ochrane detí pred násilím, sexom a vulgárnymi výrazmi slúži nový počítačový program Movie Mask Player, ktorý vyvinula spoločnosť Trilogy Studios Inc. na blokovanie častí . . .

Šťastie nie je v bohatstve

Americkú spisovateľku Danielle Steelovú považujú za najčítanejšiu autorku súčasnosti, obľúbenú vari všetkými vrstvami čitateľov na kontinentoch, kde sa jej diela v p. . .

Vysokoškoláci po 25 roku

Sociálna pomoc n Prídavky na deti n Poistné

Na základe článku uverejnenom vo vašom denníku dňa 4. 10. 2001 som bola na príslušnom okresnom úrade, kde mi povedali, . . .

Voľba postupu v hmotnej núdzi

Z uvedeného vyplýva, že ako študentka VŠ (po dovŕšení 25 rokov veku), ktorá sa sústavne pripravuje na povolanie, do evidencie nezamestnaných sa však nemôžete zaradi. . .

Meniny

Na Slovensku

dnes Bohdan

v sobotu Adela

v nedeľu Nadežda

v pondelok Adam a Eva, Štedrý deň

v utorok 1. sviatok vianočný

v stredu Štefan, 2. sviatok vianočný

V Českej republi. . .

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 19. 12. 2001: Bratislava 100,9. . .

Rádio Slovensko

0.05 Nočná pyramída

5.05 Dobré ráno

7.00 Rádiožurnál

8.30 Alojz Čobej: Prekliate husle

10.00 Minižurnál

10.15 Odkazy. Vincent Hložník

11.00. . .

Twist - nedeľa 23. 12. 2001

8:30 Zamyslenie s J. Sucháňom

9:00 Twist mix

9:30 Automototwist

10:30 Prezentujme sa!

12:00 Spravodajský súhrn

12:10 Komentár J. Gembickéh. . .

Twist - sobota 22. 12. 2001

6:30 Prehľad tlače

7:30 Rozprávka

Doktor Jajbolí 2. časť

8:00 Twistík

9:30 Twist mix

10:00 Milánium

Milan Markovi. . .

Twist - piatok 21. 12. 2001

6:00 Twist s Vladom Voštinárom

6:30 Prehľad tlače

7:00 Žurnál Rádia Twist

s Janom Mečiarom

7:15 Šport

7:33 Trendy v ekono. . .

. . .

Počasie

Dnes bude jasno až polojasno. Popoludní od severozápadu pribúdanie oblačnosti a neskôr ojedinele sneženie. Najvyššia denná teplota -6 až -1, ojedinele okolo -8, na horách vo výške 1500 m okolo -8 stupňov. Slabý premenlivý, neskôr južný až juhozápadný vietor 3 až 6 m/s.V sobotu bude veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach sneženie alebo snehové prehánky. Nočná teplota -4 až -8, denná teplota -5 až -1 stupeň. V nedeľu bude zamračené so snežením, neskôr prechod k premenlivej oblačnosti a snehovým prehánkam. Nočná teplota -5 až -9, denná teplota -7 až -3 stupne.Slnko vyjde zajtra o 7.42 a zapadne o 15.59 hod.

Amsterdamjasno3
Atényoblačno4
Belehradjasno2
Berlínsneženie-3
Bratislavapolojasno-2
Brusel polojasno3
Budapešťpolooblačno0
Bukurešť jasno2
Frankfurtzamračené0
Helsinkioblačno-6
Istanbuljasno3
Kodaňoblačno-3
Kyjevzamračené-2
Lisabonpolooblačno11
Londýnpolooblačno3
Madridpolojasno6
Moskvasneženie-11
Oslooblačno-5
Parížpolooblačno2
Prahasneženie-4
Rímoblačno7
Sofiajasno-1
Štokholmpolooblačno-7
Varšavazamračené0
Viedeňpolojasno-2
Záhrebpolooblačno3
Ženevapolojasno-2

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.