Hospodársky denník
USD48,075 Sk
EUR43,128 Sk
CHF29,432 Sk
CZK1,331 Sk
  Štvrtok  27.Decembra 2001

To bol ťah

EuroTel zažiaril ako 10-wattová žiarovka. Veľkoryso deklaroval, že na Štedrý deň bude zadarmo. Avšak v nejednom kúte Bratislavy a inde bol po celý deň nefunkčný. Tvrdošijne oznamoval, že sieť je preťažená. Nuž, na veľkorysosť treba mať...

(Hd, vs)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.