Hospodársky denník
USD48,388 Sk
EUR43,23 Sk
CHF29,317 Sk
CZK1,305 Sk
  Utorok  4.Decembra 2001

Červeným súknom je červená nafta

V posledných dňoch bolo viackrát medializované stanovisko Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) k zákonu č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov. Jej výhrady smerujú predovšetkým k daňovo zvýhodnenej nafte, ktorá je na tento účel odlíšená červeným zafarbením, ako aj k obmedzeniu jej použitia výlučne pre poľnohospodárske stroje. Označovanie motorovej nafty na účely daňového zvýhodnenia je nielen nevyhnutným systémovým krokom, ktorý má zabrániť zneužívaniu takejto nafty na iné, ako citovaným zákonom vymedzené účely, ale aj samotným poľnohospodárom umožňuje nakupovať priamo už lacnejšiu naftu. Nie je to diktát EÚ, vo väčšine jej členských krajín sa daňovo zvýhodnená nafta označuje už desaťročia a dávno pred vznikom EÚ. V súčasnosti dochádza iba k unifikácii takéhoto označovania, o ktorú sa oprel aj tvorca zákona. Aj pokiaľ ide o vylúčenie nákladných automobilov z okruhu poľnohospodárskych strojov, a teda z možnosti používať daňovo zvýhodnenú červenú naftu, je takéto vylúčenie systémovým krokom, ktoré súčasný právny stav zosúlaďuje s legislatívou SR. Zvýhodnenie nákladných automobilov v prípade poľnohospodárskych podnikov podľa súčasne platnej legislatívy je porušením zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže (§ 39 ods. 1), pretože vytvára nerovnaké podmienky na podnikanie na rovnakých relevantných trhoch. Nákladné automobily môžu použiť na podnikanie aj v iných oblastiach podnikania, napríklad v nákladnej automobilovej preprave. Kto presadil takéto daňové zvýhodnenie do súčasnej legislatívy spotrebných daní v rozpore so slovenskou legislatívou? Vedia o takomto daňovom zvýhodnení poľnohospodárov aj autodopravcovia?

Preto ani táto zmena nie je krokom späť, ako tvrdí SPPK, poľnohospodári predsa môžu aj naďalej používať nákladné automobily, ale so štandardne zdanenou naftou. Pre poľnohospodárske podniky je dôležité to, aby sa v zápale iniciatívy prostredníctvom SPPK zmeniť už schválený a od 1. júla účinný zákon o spotrebnej dani z minerálnych olejov, nezabudli včas zaregistrovať ako užívateľské podniky a mohli tak využívať daňové zvýhodnenie, ktoré im umožňuje tento zákon už od 1. januára 2001. Mnohí, najmä samostatne hospodáriaci roľníci, tak už dávno urobili.

Ján Petrovský

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.