Hospodársky denník
USD48,388 Sk
EUR43,23 Sk
CHF29,317 Sk
CZK1,305 Sk
  Utorok  4.Decembra 2001

Bez komentára...

List Jozefa Kollára, generálneho riaditeľa Duslo Šaľa,

poslancovi NR SR P. Osuskému, z 19. 11. t. r.

Vážený pán poslanec,

v televíznej relácii SITO odvysielanej dňa 13. novembra 2001 ste vyjadrením „Duslo Šaľa dotujeme miliónmi kubíkov zemného plynu z našich daní, a pritom sa tvárime, že sa nás to netýka“, hrubým spôsobom poškodili dobré meno a. s. Duslo.

O odborných záležitostiach veľmi rád diskutujem so špecialistami z príslušnej oblasti. Podľa mojich informácií nepatríte k špecialistom z oblasti plynárenstva ani ekonomiky.

Dospel som však k názoru, že bude vhodné, aby ste získali pravdivé informácie o tejto problematike. Dovoľujem si Vás preto pozvať na pracovný aktív a. s. Duslo, kde budete mať možnosť vystúpiť so svojimi názormi a vypočuť si názory tých, ktorí v tejto oblasti pracujú. Tam tiež môžeme porovnať, kto pre ľudí niečo skutočne robí a kto o tom len hovorí, kto dane platí a kto tieto prostriedky utráca. Budete mať tiež možnosť pohovoriť si s predstaviteľmi obidvoch odborových organizácií, ktoré v a. s. pôsobia, ako aj s kýmkoľvek z pracovníkov a. s. Duslo. Prosím Vás preto oznámiť termín vašej návštevy, aby som včas mohol aktív zvolať a zabezpečiť mu publicitu.

Pravdepodobne absentuje u Vás aj informácia o tom, že Duslo je jedným z posledných zriaďovateľov a prevádzkovateľov vlastného odborného učilišťa chemického, pričom nám štát, konkrétne ministerstvo školstva, dlhuje viac ako 40 mil. Sk.

Dovoľujem si Vás informovať, že tovarová výroba a. s. predstavuje viac ako 9 mld. Sk v tomto roku a 78 - 80 % tvorí export. Akciová spoločnosť Duslo je najväčším podnikom Nitrianskeho kraja a rozhodujúcim podnikom vplývajúcim na zamestnanosť v regióne. Okrem svojich zamestnancov poskytuje pracovné príležitosti stovkám pracovníkov svojich dodávateľov. Akékoľvek škody, či už na dobrom mene alebo hmotné, ktoré a. s. Vaším vyjadrením vzniknú, budem nútený príslušnou právnou cestou voči Vám uplatniť.

S úctou (podpis)

Odpoveď poslanca NR SR P. Osuského generálnemu riaditeľovi a. s. Duslo Šaľa J. Kollárovi z 28. 11. 2001

Vážený pán riaditeľ,

v súvislosti s Vaším listom Vám položím štyri otázky. Odpovedzte si na ne „áno“ alebo „nie“.

1. Je v Slovenskej republike dotovaná cena zemného plynu?

2. Je Duslo Šaľa spotrebiteľom takto dotovaného plynu?

3. Je Duslo Šaľa, a. s., neštátny podnikateľský subjekt?

4. Považujete za normálne, aby dotovali energetické náklady Dusla Šaľa všetci občania plošnou dotáciou cien plynu?

Ak ste na všetky štyri otázky odpovedali áno, nemáme sa o čom rozprávať. Máme úplne iný pohľad na svet.

Ak ste na prvé tri otázky odpovedali áno a na štvrtú nie, tiež sa nemáme o čom rozprávať. Máme totiž úplne rovnaký pohľad na vec.

Srdečne Vás zdravím (podpis)

P. S. A nevyhrážajte sa!

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.