Hospodársky denník
USD48,314 Sk
EUR43,673 Sk
CHF28,492 Sk
CZK1,264 Sk
  Streda  21.Marca 2001

Nárast schodku

Bežný účet platobnej bilancie Česka skončil rok 2000 podľa predbežných výsledkov deficitom 91,4 mld. CZK. V porovnaní s rokom 1999 sa schodok na bežnom účte zvýšil o 37,3 mld. CZK. Zhoršenie bežného účtu platobnej bilancie je dôsledkom rastúceho schodku obchodnej bilancie vo výške 126,8 mld. CZK.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.