Hospodársky denník
USD48,6 Sk
EUR43,524 Sk
CHF28,342 Sk
CZK1,275 Sk
  Streda  28.Marca 2001

Nové kontakty, nové možnosti

Regionálna komora SOPK Košice na Salóne Interplus

Miestom konania tohtoročného Salónu Interplus zameraného na podporu cezhraničnej obchodnej ekonomickej spolupráce, ktorý sa začína zajtra, je španielske mesto San Sebastian. Vystavovateľmi nie sú výrobcovia, ale štátne organizácie na podporu ekonomickej spolupráce, ale aj komory, banky, poisťovne, dopravné a konzultačné firmy a im blízke subjekty. Pre Slovensko má toto podujatie mimoriadny význam, pretože ho organizátori pozvali ako jedinú krajinu z teritória strednej a východnej Európy. Pozvánka je výsledkom intenzívnej spolupráce španielskych regiónov so slovenskými obchodnými komorami a SR bude zastúpené prostredníctvom košickej Regionálnej kancelárie SOPK. Druhou pozvanou krajinou je Nemecko vzhľadom na svoju pozíciu v EÚ. Organizátormi salónu, ktorý nadväzuje na predchádzajúci úspešný ročník z apríla minulého roka s 80 vystavovateľmi a 450 odbornými návštevníkmi z podnikateľského sektora, sú obchodné komory z Navarry, Baskicka a juhozápadnej časti Francúzska – Bayonne. Slovenská strana od účasti očakáva nadviazanie ďalších hospodárskych kontaktov a rozvoj spolupráce.

Ladislav Kulik

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.