Hospodársky denník
USD48,6 Sk
EUR43,524 Sk
CHF28,342 Sk
CZK1,275 Sk
  Streda  28.Marca 2001

SES: Stavili na odbornosť

Až 80 % produkcie smeruje do zahraničia

Slovenské energetické strojárne (SES) Tlmače a skupina ich dcérskych spoločností zaznamenali v minulom roku celkové konsolidované výnosy 4,9 mld. Sk. Tržby za predaj vlastných výkonov a služieb dosiahli 3,785 mld. Sk, z toho 59 % smerovalo na export. Konsolidovaný hospodársky výsledok po zdanení je 93,5 mil. Sk. Počas roka použila spoločnosť na svoj rozvoj formou investícií a lízingu 47 mil. Sk. Investície boli určené na modernizáciu výrobnej technológie, obstaranie strojov, zariadení, na sociálny a environmentálny program a informačné technológie. Systematické vzdelávanie zamestnancov si vyžiadalo 8 mil. Sk. Vzdelávanie zamerali predovšetkým na rast odbornosti pracovníkov v rozhodujúcich profesiách, zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch, riadenie výroby, ekonomiky, kvality a environmentu. Približne 80 % produkcie bude v tomto roku smerovať do zahraničia. Cieľovými krajinami budú Česko, Ukrajina, Kuba, Nemecko, Maďarsko a Juhoslávia.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.