Hospodársky denník
USD48,6 Sk
EUR43,524 Sk
CHF28,342 Sk
CZK1,275 Sk
  Streda  28.Marca 2001

Iný kraj, iný mrav (14)

Maďarsko a jeho pravidlá

Maďari sú pyšný, sebavedomý, avšak aj trochu zraniteľný národ. Stredoeurópsky priestor, v ktorom žijú, predznamenáva, že pravidlá správania nie sú komplikované, a pokiaľ ide o pracovný život, veľmi sa nelíšia od našich zvyklostí.

Veľa Maďarov hovorí po nemecky a anglicky, na druhej strane veľa Slovákov vie po maďarsky, čo maďarskí obchodní partneri ocenia, pretože svoj jazyk považujú za veľmi ťažký. Rozdávanie navštíveniek je obľúbené, na koho sa nedostane, cíti sa odstrčený. Na maďarských vizitkách je najprv uvedené priezvisko, až potom krstné meno.

Pokiaľ ide o presnosť, dodržiavanie termínov sa očakáva na oboch stranách. Ani pri obliekaní neplatia nezvyčajné pravidlá, voliť treba formálne oblečenie, to znamená tmavý oblek pre mužov a kostým pre ženy. O malých darčekoch sa u našich južných susedov hovorí, že „udržiavajú priateľstvo. Okrem štedrého rozdávania rôznych reklamných predmetov sa pri užšom vzťahu s obchodným partnerom treba snažiť spoznať jeho osobné záľuby a nim prispôsobiť charakter pozorností.

Pozvanie na spoločné strávenie večera v spoločnosti manželov/manželiek je optimálnym spôsobom na prehĺbenie osobných vzťahov. Podpísanie zmluvy je tiež dôvodom na oslavu. Väčšina Maďarov je pyšná na maďarskú kuchyňu, vynikajúce víno a krásnu krajinu. Okrem toho sa patrí pochváliť úroveň hospodárskeho rozvoja. Tabu témou je vysoký počet samovrážd a komunistická éra.

Pri rokovaniach je triumfom zdvorilosť. Z tohto dôvodu je lepšie vyhnúť sa slovu „nie”. Výrok „Áno, ak do toho medzitým niečo nepríde”, znamená vo väčšine prípadov odmietnutie. Pred rokovaním je vhodný nezáväzný rozhovor, osobné a priateľské kontakty majú vysokú hodnotu. Umenie „vyjednávať” je doslova „národným športom” a očakáva sa aj od partnerov. Maďari sú citliví na poučovanie a kritiku, preto ich, ak sú skutočne opodstatnené, treba kombinovať s pochvalou.

(hyž)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.