Hospodársky denník
USD47,094 Sk
EUR43,849 Sk
CHF28,536 Sk
CZK1,257 Sk
  Utorok  6.Marca 2001

Veterinárske problémy ani nás neobišli

Poľnohospodári Európy sa ocitli v najťažšej situácii v povojnovej histórii kontinentu

Predbežné, rutinné opatrenia proti prípadnému výskytu slintačky a krívačky na Slovensku, ktoré podobne ako BSE, zatiaľ najviac vyčíňajú v štátoch západnej Európy, pohotovo zabezpečuje naša Štátna veterinárna správa (ŠVS). Aktualizovali sme pohotovostné plány proti šíreniu infekčných chorôb hospodárskych zvierat, aby okresné protinákazové komisie v prípade ich výskytu mohli okamžite konať. Ústredný riaditeľ ŠVS SR prof. Dušan Magic Hospodársky denník informoval, že už vydali pokyn aj na zákaz dovozu rizikových materiálov - zvierat, mäsa a ďalších produktov, podľa predpisu Medzinárodného úradu pre nákazy. Slintačka sa na našom území vyskytla naposledy ešte v období bývalého Československa, konkrétne v roku 1973. To však môže predstavovať pre nás zvýšené riziko nákazy, lebo zvieratá sú menej imúnne. Aj keď je táto choroba často smrteľná pre mláďatá, dospelé jedince uhynú len zriedka. Spôsobuje im však chronické problémy, kravy produkujú podstatne menej mlieka. Súbežne s epidémiou BSE je to ďalší úder európskemu poľnohospodárstvu. A tak sa zdá, celkom paradoxne, že v praktickej „veterine“, ktorá je považovaná za najťažšiu oblasť v rámci najzložitejšej siedmej predvstupovej kapitole o poľnohospodárstve, ktorú pravdepodobne otvoríme s EÚ v júni, je na tom momentálne žiak lepšie ako jeho učiteľ.

Súčasná situácia európskych poľnohospodárov býva označovaná za najkomplikovanejšiu v celom povojnovom období. Britský premiér Tony Blair v týchto dňoch dokonca vyhlásil, že treba začať s verejnou diskusiou o budúcnosti intenzívneho poľnohospodárstva, len čo sa podarí zabrániť ďalšiemu rozširovaniu krívačky a slintačky. Ako hovoria niektorí experti, aj problém s BSE je dôsledok bezprecedentnej intenzifikácie, lebo prežúvavce boli nútené ku kanibalizmu, keď konzumovali mäsovokostnú múčku.

Riaditeľa ŠVS SR sme sa spýtali aj na príčiny predbežného zaradenia Slovenska Európskou komisiou hneď za krajiny, kde sa už tzv. choroba šialených kráv vyskytla. „Štáty CEFTA sa dohodli, že pripravia spoločný materiál, v ktorom budeme vysvetľovať naše stanovisko k takémuto, hoci iba predbežnému zaradeniu našich krajín, s ktorým nesúhlasíme,“ hovorí D. Magic. Slovensko dostalo žiadosť, aby

poskytlo k hodnoteniu doplňujúce materiály. Ich dôležitou časťou bude aj „vysvetlenie pre USA, Kanadu, Austráliu, Nový Zéland a Kóreu, ktoré zakázali dovoz živých zvierat a produktov z hovädzieho dobytka zo Slovenska i z ďalších krajín CEFTA. Toto ich opatrenie tiež považujeme za neadekvátne“, hovorí. Európska komisia nás zaradila do „trojky“ pre vonkajšie i vnútorné riziká, ktoré nám však „infikovali“ práve krajiny západnej Európy. Spočívajú v dávnejšom dovoze 5700 kusov hovädzieho dobytka zo štátov, kde sa neskôr BSE vyskytla, a ako uvádza Európska komisia, aj v dôsledku „dovozu mäsovokostnej múčky z Rakúska, Nemecka, Belgicka a Francúzska“. Na toto tvrdenie Slovensko reagovalo odmietavo, lebo múčku sme importovali len z Rakúska a v rokoch 1987 a 1988 z Francúzska. Pritom tretina išla na Slovensko a dve tretiny ostali v Česku.

Ako sme sa dozvedeli, hĺbková kontrola mäsových výrobkov, ktoré sú v karanténnych skladoch a v obchodoch, je z dôvodu preventívnych opatrení proti zavlečeniu choroby BSE na Slovensko v plnom prúde. Pri konzervách s hovädzím mäsom v predajniach treba si všimnúť, či sú naše domáce alebo dovezené z Česka či Maďarska, lebo odtiaľ je ich dovoz povolený. V uplynulých dňoch sme preto navštívili niekoľko veľkopredajní s potravinami v Bratislave a nezistili sme, že by sa konzervy z krajín postihnutých BSE predávali. Taktiež sa nepredáva krmivo pre psov a mačky vyrobené v štátoch výskytu BSE. Okrem maďarských a českých výrobkov majitelia zvierat si však môžu kúpiť aj konzervy či granule dovezené z Rakúska. Informácie o zložení potravy však nedávajú jasný obraz o skutočnom zložení takejto potravy. Zákazník sa nedočíta, či neobsahuje aj spracované rizikové časti organizmov hovädzieho dobytka, ktoré by sa podľa najnovších príkazov veterinárov nemali dostať ani do potravinového reťazca zvierat.

Vladimír Turanský

SR žiada o prechodné obdobie troch rokov na dobudovanie troch hraničných veterinárnych staníc (Čierna nad Tisou, Bratislava – letisko a Bratislava – prístav) určených na vykonávanie veterinárnej kontroly dovážaných zvierat a živočíšnych produktov. Zo súčasných 18 hraničných veterinárnych staníc by mali ostať funkčné len štyri hraničné na potenciálnej vonkajšej hranici EÚ.

Slintačka a krívačka sa neliečia, nakazené zvieratá sa likvidujú.

(Stav ku koncu februára 2001)

Veľká Británia - Zlikvidovala 7000 zvierat, stovka fariem alebo bitúnkov je v karanténe.

Francúzsko - Úrady nariadili likvidáciu 20-tisíc oviec.

Holandsko - Zlikvidovali 4300 zvierat, dočasne uzavreté trhy.

Severné Írsko - Usmrtili ovce podozrivé z nákazy.

Nemecko - Pre chorobu zlikvidovali 1600 zvierat.

Poľsko - Zakázaný dovoz zvierat a mäsa z EÚ a ďalších krajín.

Zdroj: TASR

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.