Hospodársky denník
USD47,094 Sk
EUR43,849 Sk
CHF28,536 Sk
CZK1,257 Sk
  Utorok  6.Marca 2001

Inwest Forum v USA

V minulých dňoch sa v Spojených štátoch uskutočnili dni krajín Vyšehradskej štvorky (Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko) s cieľom prezentovať americkým investorom možnosti v strednej Európe. Medzi zúčastnenými zástupcami zo SR bol aj Peter Lukeš, predseda predstavenstva Ditec Group, ktorý nám o tejto akcii povedal:

- Bola názornou ukážkou pripravenosti krajín Vyšehradskej štvorky na čo najrýchlejší vstup do EÚ s cieľom zvýšiť svoju bonitu pre ďalších zahraničných investorov. S blížiacim sa termínom možného vstupu do EÚ reprezentanti jednotlivých štátov na úrovni vicepremiérov, prípadne ministrov financií alebo hospodárstva prezentovali postupnosť makroekonomických výsledkov od roku 1990 až po súčasnosť s otvoreným pozitívnym výhľadom do blízkej budúcnosti. Potešiteľnou bola skutočnosť, že slovenská prezentácia zanechala u náročného podnikateľského publika najlepší ohlas. Spolu s dobrou prezentáciou organizácie SARIO (bývalý SNAZIR) sa podarilo americkým investorom ukázať, ako sa nevýhoda doterajších menších investícií do národného hospodárstva môže stať výhodou z hľadiska nasledujúcich

investícií Keďže Slovensko bolo pôvodne iniciátorom myšlienky Inwest Fora, najviac podnikateľských subjektov zo Slovenska malo možnosť odprezentovať sa. Pre mňa, ako reprezentanta skupiny informatických spoločností, malo veľký význam kontaktovanie sa s niekoľkými americkými firmami, ktoré majú záujem spolupracovať v oblasti internetu, e-commerce v strednej Európe. Na večernej recepcii, ktorej tón udávali veľvyslanci krajín Vyšehradskej štvorky v USA (a hlavne slovenský veľvyslanec Martin Bútora), prebiehali zaujímavé diskusie s rôznymi firmami. V oblasti informačných technológií ma prekvapil a potešil záujem zo strany Američanov ponúknuť na ich trhu niektoré naše myšlienky a produkty.

(Hd, vs)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.