Hospodársky denník
USD47,336 Sk
EUR43,862 Sk
CHF28,544 Sk
CZK1,258 Sk
  Streda  7.Marca 2001

Odpor k fúzii bánk

Odpor akcionárov proti fúzii Bank Austrie (BA) a nemeckej Hypo-Vereinsbank (HVB) rastie. IVA (Záujmový zväz malých akcionárov) a Ochranný zväz majiteľov cenných papierov, ktorý chráni inštitucionálnych investorov, vyjadrili prekvapenie, prečo táto transakcia nepodlieha zákonu o fúziách, ktorý vstúpil do platnosti vlani. Podľa tohto práva by musela HVB akcionárom BA ponúknuť odstupné v hotovosti. Ale banky (HVB a BA) vyjadrujú názor, že nejde o prevzatie, ak BA zostane samostatnou vedúcou spoločnosťou pre Rakúsko a východnú Európu, fúzia sa teda uskutoční len na akcionárskej úrovni. Výmena akcií jedna ku jednej v porovnaní k ponuke hotových peňazí je príťažlivejším variantom, aj keď malí akcionári zastávajú názor, že táto výmena nie je pre nich celkom výhodná. Podľa nich by mal byť tento pomer 1,2 až 1,5 k jednej.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.