Hospodársky denník
USD48,204 Sk
EUR43,54 Sk
CHF28,466 Sk
CZK1,258 Sk
  Streda  11.Apríla 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Účtovná trieda 2 - Finančné účty

Fyzické inventúry pokladníc n Dohody o hmotnej zodpovednosti

1. Peňažné prostriedky v hotovosti (domácej aj cudzej meny) sa musia inventarizovať štyrikrát ročne, o čom musia byť vyhotovené zápisy. Ku dňu inventarizácie je potrebné zostaviť skonto pokladnice a stav zistený inventúrou porovnať so zostatkom účtu 211-Pokladnica.

2. Schodky pokladničnej hotovosti a cenín sa zaúčtujú ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe.

3.Vysporiadanie inventarizačných rozdielov pri chýbajúcich cenných papieroch sa vykoná ich prevedením na zvláštny analytický účet a začne sa umorovacie konanie.

4. Zostatok na účte 261-Peniaze na ceste je vhodné preukázať položkovým rozpisom, doloženým príslušnými dokladmi.

5. Inventarizácia účtov 221-Bankové účty, 222-Bankové účty klientov, 231-Krátkodobé bankové úvery, 232-Eskontné úvery sa vykoná odsúhlasením zostatkov predmetných účtov z účtovníctva so zostatkami na výpisoch z peňažných ústavov k týmto účtom. Ide o bežnú kontrolu, ktorá by sa mala praktizovať počas celého účtovného obdobia.

6. Overenie, či je v účtovnom rozvrhu k účtom 221-Bankové účty, 231-Krátkodobé bankové úvery, 232-Eskontné úvery uvedené správne číslo bankového účtu (podľa zmluvy) a peňažný ústav.

7. Preverenie väzby analytického účtu peňažných prostriedkov sociálneho fondu voči zostatku účtu 441-Sociálny fond a analytického účtu (tzv. viazaný účet v banke § 124 ods. 2 Obchodného zákonníka) peňažných prostriedkov povinne vytváraného rezervného fondu spoločnosti s ručením obmedzeným (porovnať so stavom na účte 421 – Rezervný fond).

8. Pri prechodnom poklese hodnoty majetkových a úverových cenných papierov na účtoch v účtovej skupine 25-Krátkodobý finančný majetok je potrebné vytvoriť opravné položky na účtoch účtovej skupiny 29-Opravné položky k krátkodobému finančnému majetku.

9. Zúčtovanie kurzových rozdielov (výsledkové, pôsobivé) k 31.12. 2000 pri prepočte stavov účtov, vedených v cudzej mene na účtoch 211, 213, 221, 222, 251, 252, 253, 255, 261 so súvzťažnými zápismi na účtoch 563-Kurzové straty a 663-Kurzové zisky.

10. Podľa § 24 ods. 2 zákona o účtovníctve sa všetok majetok vyjadrený v cudzej mene (teda aj peniaze cudzej meny) prepočítava na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska a to ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Najčastejšie chyby

Fyzické inventúry pokladníc nie sú vykonávané najmenej 4x do roka. Inventúrny rozdiel (schodok) nie je predpísaný k úhrade hmotne zodpovednej osobe a prebytok nie je účtovaný ako mimoriadny výnos.

Nie je uzatvorená zmluva o hmotnej zodpovednosti za zverené prostriedky a vykonávaní operácii s nimi.

Z pokladnice sú bežne vyplácané preddavky bez súčasného zaúčtovania pohľadávok z titulu poskytnutých preddavkov (napr. na cestovné, alebo drobné nákupy).

Nie sú zriadené samostatné analytické účty v pokladnici podľa jednotlivých mien pri účtovaní v cudzej mene.

Nesprávne oceňovanie transakcií na devízových účtoch, kde sa často všetky transakcie účtujú kurzom NBS, bez ohľadu na to, v akej cene sa devízy obstarali.

Nie je spracovaný vnútropodnikový predpis pre používanie kurzov cudzích mien, ak je spracovaný nepostupuje sa podľa tohto predpisu a tiež v rozpore zo základnými požiadavkami postupov účtovania.

Účtovanie termínovaných vkladov na účet 261-Peniaze na ceste. Dlhodobé termínované vklady nie sú zaúčtované na účty finančných investícií.

Nevykonaný prepočet devízových účtov a finančného majetku k 31.12. kurzom NBS, alebo chybné zaúčtovanie kurzových rozdielov.

Nesprávne účtované úroky prijaté. Úroky z termínovaných vkladov a bankových účtov sa musia účtovať do výnosov v brutto hodnote a zrazenú daň účtovať ako preddavok na daň z príjmov. Pasívne (nákladové) úroky sa účtujú do nákladov, pokiaľ nie sú vyčíslené bankou, účtujú sa v dohadnej výške na účet 389.

Pasívne zostatky bankových účtov z dôvodu kontokorentných úverov nie sú zaradené v účtovnej závierke medzi úvery.

Nedôsledné používanie účtu 261-Peniaze na ceste a zbytočná snaha o nulový zostatok na tomto účte ku dňu účtovnej závierky.

Nevykonaná inventúra k dátumu účtovnej závierky, alebo nekvalitne, či neúplne vykonaná inventúra.

Počasie

Dnes bude oblačno až zamračené a miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku dážď. Najvyššia denná teplota 9 až 13 stupňov, na severozápade okolo 6 stupňov a na juhu miestami až 15 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 5 stupňov. Slabý premenlivý, neskôr severozápadný až severný vietor 3 až 6 m/s. Vo štvrtok bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď. Nočná teplota 5 až 1 stupňov. Najvyššia denná teplota 10 až 14, na severe okolo 8 stupňov. V piatok polooblačno, cez deň až oblačno a miestami prehánky, od asi 800 m snehové. Nočná teplota 3 až -1, v horských dolinách miestami okolo -3 stupne. Denná teplota 8 až 12, na severe okolo 6 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 6.09 a zapadne o 19.37 hod.

Amsterdamprehánky9
Atényprehánky14
Belehraddážď12
Berlíndážď10
Bratislavaoblačno12
Bruseloblačno11
Budapešťoblačno12
Bukurešťdážď16
Frankfurtdážď12
Helsinkioblačno6
Istanbuloblačno16
Kodaňdážď8
Lisabonjasno20
Londýnprehánky11
Madridjasno20
Milánodážď17
Moskvapolojasno14
Osloprehánky6
Parížprehánky11
Prahadážď10
Rímdážď15
Sofiadážď13
Štokholmoblačno10
Varšavadážď7
Viedeňdážď11
Záhrebdážď13
Ženevadážď10

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.