Hospodársky denník
USD48,799 Sk
EUR43,316 Sk
CHF28,512 Sk
CZK1,257 Sk
  Utorok  17.Apríla 2001

Dominuje syr

Približne jednou osminou sa na tržbách poľnohospodárskych podnikov zo živočíšnej výroby na Slovensku podieľa chov oviec. Predaj jednotlivých komodít s výnimkou hrudkového ovčieho syra vykazuje za posledných osem rokov klesajúcu tendenciu. Príjmovo najvýznamnejšiu komoditu chovu oviec tvorí hrudkový ovčí syr, ktorého zastúpenie na celkových tržbách predstavuje 39 %. Predaj syra mal v období rokov 1993 až 2000 kolísavú úroveň. Výrobcovia vlani predali 1742 ton ovčieho syra, v porovnaní s rokom 1999 klesol predaj o 51 ton.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.