Hospodársky denník
USD48,799 Sk
EUR43,316 Sk
CHF28,512 Sk
CZK1,257 Sk
  Utorok  17.Apríla 2001

Vozidlá a prívesy jasne vedú

Ubúda recyklovanie druhotných surovín

Za január až december 2000 tržby z priemyselnej činnosti za organizácie s 20 a viac pracovníkmi v bežných cenách dosiahli hodnotu 691,4 mld. Sk a oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa zvýšili o 113,4 mld. Sk. Ich medziročný rast predstavoval 9,7 %. Podľa Márie Hasprunovej z ministerstva hospodárstva, na tomto prírastku tržieb sa priemyselná výroba podieľala 89,6 percentami, výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 8,6 percentami a ťažba nerastných surovín 1,8 percentami. V štruktúre tržieb sa zvýšil podiel spracovateľskej výroby, znížil sa podiel z výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody a na rovnakej úrovni ostala výroba a rozvod elektriny, plynu a vody, ako aj ťažba nerastných surovín. Vysoký nárast tržieb predstavovala výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov (o 33 %), výroba elektrických strojov a prístrojov vzrástla o 21,8 %, výroba kovových konštrukcií a výrobkov okrem výroby strojov a zariadení vzrástla o 21,7 %, a aj výroba koksu, rafinovaných ropných produktov o 15 %. Najvyšší pokles tržieb postihol recyklovanie druhotných surovín (recyklovanie kovového odpadu) o 40 %, výrobu zdravotníckych, optických prístrojov a hodín o 14,3 %, pokles výroby farmaceutických prídavkov a chemických produktov ovplyvnil zvýšený dovoz.

Robert Róm

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.