Hospodársky denník
USD48,799 Sk
EUR43,316 Sk
CHF28,512 Sk
CZK1,257 Sk
  Utorok  17.Apríla 2001

Dnes to nie sú iba veľkonočné bolesti hlavy

Spotrebiteľský kôš už zdražel, ale podľa všetkého to ešte nie je koniec

Veľká noc je príležitosť na stretnutie s príbuznými, priateľmi, susedmi, známymi. Patrí sa pohostiť ich, patrí sa, aby na stole bolo toho viac a fajnovejšie ako v „obyčajných“ dňoch. Stále viac ľudí v tejto krajine však nemá šancu vychutnať jarné sviatky. Mnohí sú nútení šetriť nielen na tom, čo život spríjemňuje, ale aj pri uspokojovaní základných životných potrieb. Čísla hovoria jasnou rečou. Spotrebiteľské ceny sa od decembra 1995 zvýšili na viac ako jedenapolnásobok. Ide o tzv. spotrebiteľský kôš, ktorý obsahuje 11 základných skupín tovarov a služieb (1. potraviny a nealko-nápoje, 2. alkoholické nápoje a tabak, 3. odevy a obuv, 4. bývanie, voda, plyn, elektrina a iné palivá, 5. nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu, 6. zdravotníctvo, 7. doprava, 8. rekreácia a kultúra, 9. vzdelanie, 10. hotely, kaviarne, reštaurácie, 11. rozličné tovary a služby) a v nich asi 790 konkrétnych položiek. Sledovanie ich cenového vývoja nám objasňuje, ako sa darí inflácii. Jedenapolnásobok za päť rokov, to nie je málo, aj keď by sa mohlo zdať, že priemerné mesačné mzdy zamestnancov rástli hádam rýchlejšie, zo 7081 Sk na 11430 Sk v roku 2000, pričom však napríklad obyvatelia Šariša zarábajú aj dnes priemerne len 8142 Sk. Hrubá nominálna mzda sa teda zvýšila o 60 %, ale to vlastne vôbec nesvedčí o vyšších príjmoch domácností. Za toto obdobie sa totiž zároveň zvýšil počet nezamestnaných z 333 221 na 558 092 (február 2001). Z nich poberalo podporu v nezamestnanosti vyše 108-tisíc ľudí, ostatní sú odkázaní na sociálne dávky alebo na to, že ich živí manželský partner či rodina. Pritom priemerná mesačná podpora v nezamestnanosti predstavovala v januári tohto roka 3099 Sk a stále sa znižuje. Ak sa pozrieme na naše životné náklady touto optikou, zákonite si položíme otázku, dokedy to ešte môže takto ďalej ísť. Veď ak sa splnia „sľuby “ poskytovateľov rôznych služieb, dočkáme sa vyšších cien nájomného, vody, v doprave, za odvoz smetí a ak nás postihne zvýšenie ceny elektriny a plynu „až “ v budúcom roku, ešte vraj budeme radi. Pritom sú napnuté aj ceny potravín. Ťažko potom bude väčšina občanov tejto republiky uvažovať o ďalšom zveľaďovaní domácnosti, teda o kúpe hoci elektrickej sušičky alebo umývačky riadu. Tie budeme zrejme ešte dosť dlho považovať za nadštandard...

Zuzana Krútka

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.