Hospodársky denník
USD49,553 Sk
EUR43,644 Sk
CHF28,603 Sk
CZK1,262 Sk
  Pondelok  2.Apríla 2001

EBOR a Norsk Hydro

Transakcia akcií je prípravou na privatizáciu

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a nórska spoločnosť Norsk Hydro a zástupcovia ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom podpísali v piatok v Bratislave zmluvy o predaji časti akcií spoločnosti uvedeným investorom. Po nadobudnutí ich platnosti budú EBOR a Hydro Aluminium vlastniť približne 66% akcií a 34% akcií zostane vo vlastníctve ZSNP, a. s. Celková hodnota priamych zahraničných investícií v ZSNP dosiahne touto transakciou viac ako 105 miliónov USD. Tržby z predaja časti akcií budú použité hlavne na splatenie úverov spojených z modernizáciou výroby hliníka, na celkovú finančnú reštrukturalizáciu a vytvorenie podmienok na privatizáciu samotného ZSNP.,a. s. Hydro Aluminium je druhým najväčším výrobcom hliníka v Európe. Táto pozícia umožňuje ešte intenzívnejšiu expanziu Slovalca, a. s., na zahraničné trhy. Po zmene vlastníckej štruktúry sa zrealizuje rozšírenie výrobných kapacít Slovalca o 37-tis. ton hliníka ročne s investičnými nákladmi približne 80 miliónov USD. Jej začiatok je naplánovaný na august tohto roka a rozhodujúcimi dodávateľmi tejto investície budú slovenské firmy.

Robert Róm

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.