Hospodársky denník
USD49,553 Sk
EUR43,644 Sk
CHF28,603 Sk
CZK1,262 Sk
  Pondelok  2.Apríla 2001

Podporiť rast investícií

American Express vstupuje na trh

Kapitálovým vstupom American Express (AE), spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti cestovného ruchu, do slovenskej Agentúry Alex sa táto stala 100-percentným vlastníkom slovenskej agentúry podnikajúcej v oblasti sprostredkovania leteniek a dopravných cenín do celého sveta.

Prostredníctvom začlenenia sa Agentúry Alex do skupiny American Express získajú klienti lepšie zabezpečenie v zahraničí ako doposiaľ, a to vďaka širokej sieti pobočiek AE. Podľa generálneho riaditeľa AE pre Českú a Slovenskú republiku Jana Brázdu Agentúra Alex umožní okrem iného prístup k najnovším technológiám v oblasti rezervácie leteniek. Tento vstup možno odôvodniť potenciálom slovenského trhu, pričom v budúcnosti by mohol prispieť k rastu počtu turistov prichádzajúcich zo Spojených štátov amerických, podporiť rast infraštruktúry a rast investícií. Agentúra Alex, ktorá podniká na Slovensku už od roku 1991, svojou činnosťou plne pokrýva odlety cestujúcich z Bratislavy, Viedne, Prahy a Budapešti a stabilne spolupracuje s 31 najväčšími leteckými spoločnosťami na svete.

(buj)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.