Hospodársky denník
USD49,553 Sk
EUR43,644 Sk
CHF28,603 Sk
CZK1,262 Sk
  Pondelok  2.Apríla 2001

Posledná splátka za SLSP

Začiatkom tohto týždňa sa uskutočnia konečné platby spojené s procesom prevodu finančných prostriedkov v objeme 425 mil. EUR (18,4 mld. Sk) za 87 % akcií Slovenskej sporiteľne (SLSP) na účet Národnej banky Slovenska (NBS). Týmto krokom sa skončí proces predaja najväčšej slovenskej banky do rúk zahraničného investora, ktorý sa začal ešte koncom minulého roka vyhlásením víťaza privatizačného tendra.

„Bude to definitívny konečný termín transakcie,“ vyhlásil šéf koordinačnej jednotky pre reštrukturalizáciu a privatizáciu bánk na MF SR Juraj Renčko a dodal, že slovenské ministerstvo nemá obavy z dosahu prevodu uvedenej sumy v zahraničnej mene na slovenskú korunu, keďže celú transakciu uskutoční NBS. „Centrálna banka dozrie na menové aspekty tejto transakcie podobne ako v prípade privatizácie iných subjektov,“ povedal.

Hovorca Erste Michael Mauritz nedávno uviedol, že rakúska banka zaplatila za sporiteľňu prvých 10 % z kúpnej ceny už 11. januára a na základe zmluvy s vládou SR sa zvyšná platba objaví na viazanom účte štyri pracovné dni pred konečným termínom transakcie, ktorý bol pôvodne stanovený na 4. apríla. Správca viazaného účtu by mal v tento deň zároveň previesť zatiaľ neblokovanú časť sumy (12,7 mld. Sk) v prospech MF SR. Na špeciálnom účte zatiaľ ostane viazaných 5,680 mld. Sk, z ktorých sa podľa M. Mauritza približne 3,6 miliardy Sk uvoľní po oznámení auditovaných výsledkov SLSP za rok 2000. Audit by mal určiť čistú hodnotu aktív SLSP ku koncu minulého roka a jeho výsledky by mali byť známe na prelome marca a apríla. V priebehu ďalších šiestich mesiacov bude mať Erste možnosť vykonať audit 150 najväčších podnikových úverov SLSP a bude z nej môcť dodatočne odsunúť úvery do výšky 2 miliárd Sk. Hodnota úverov, ktoré Erste vyberie na ďalší odsun, sa zníži o na ne naviazané kolaterály a vytvorené opravné položky, a tento rozdiel zníži blokovanú sumu na účte v prospech Erste. Zvyšná časť prostriedkov, ktorá ostane po skončení tzv. ring fencingu na účte, bude uvoľnená v prospech MF SR.

Vstup Erste Bank do SLSP si vyžadoval schválenie regulačnými orgánmi, pričom 28. marca spojenie oboch bánk odsúhlasil Protimonopolný úrad (PMÚ) SR prvostupňovým rozhodnutím a NBS svoj súhlas vyslovila podľa svojho hovorcu ešte v januári 2001.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.