Hospodársky denník
USD49,553 Sk
EUR43,644 Sk
CHF28,603 Sk
CZK1,262 Sk
  Pondelok  2.Apríla 2001

Nedostatok peňazí vyhnal sadzby smerom hore

Vysoká volatilita jednodňových úrokových sadzieb, prehnané požiadavky bánk v repo tendri a z toho vyplývajúci nedostatok peňazí na trhu, zvýšenie ratingu Slovenska už druhou japonskou ratingovou agentúrou a stúpajúci rast deficitu našej zahraničnoobchodnej bilancie. To je skrátený výpočet udalostí minulého týždňa.

Ceny najkratších depozitov na slovenskom peňažnom trhu boli v predchádzajúcom týždni mimoriadne pohyblivé a zmeny vykazovali takmer skokovo. Počas pondelka a utorka prevládal na trhu prebytok likvidity, čo spôsobilo, že počas týchto dvoch dní sa jednodňové úrokové sadzby pohybovali na úrovni 6,40 – 6,70 %. Výraznú zmenu do stavu peňažných prostriedkov v bankovom sektore priniesli výsledky dvoch utorkových aukcií. Najprv v pravidelnom 14-dňovom sterilizačnom repo tendri komerčné banky trocha prehnali svoje požiadavky, keď sa dopyt vyšplhal až na 27,75 mld. Sk, pričom však značná časť tohto objemu bola iba špekulačná. Centrálna banka akceptovaním objemu 25,15 mld. Sk pri priemernom výnose 7,70 % banky trocha zaskočila. K tomu sa ešte pridal výsledok ďalšej aukcie v otvorenej emisii trojročných štátnych dlhopisov, v ktorej pri dopyte 3,29 mld. Sk akceptovalo ministerstvo financií celý avizovaný objem, t. j. dve miliardy korún pri priemernom výnose 7,771 % p. a. Zo sektora teda odišiel objem 27,15 mld. Sk, ale opačným smerom naň splatnosťou ŠD 92, jedného repo tendra a deväťmesačných ŠPP pribudlo iba necelých 25 miliárd. To však nebolo všetko, pretože na posledné marcové dni si odkladala svoje daňové povinnosti aj väčšina firiem. Takmer všetky banky sa tak dostali do podstavu, čo vyhnalo úrokové sadzby až na maximum, ktoré predstavuje momentálne refinančná repo sadzba NBS, t. j. 9,0 %. Niektoré z bánk boli napokon nútené využiť túto repo sadzbu a výmenou za svoje cenné papiere získať v centrálnej banke potrebnú likviditu na splnenie povinných minimálnych rezerv. Tým si pripísali na svoje konto určité straty, keď predtým tieto peniaze v NBS ukladali za 7,7 percenta. Či však táto „výchovná lekcia“ na banky dostatočne zapôsobí, sa ešte len ukáže. Bankový sektor napokon splnil požadované PMR na 100,18 %.

V predchádzajúcich dňoch už druhá japonská ratingová agentúra zvýšila ratingové hodnotenie SR. Agentúra Rating and Investment Information (R&I) ocenila pokles krátkodobého zahraničného zadlženia, zníženie devízového rizika i pokles podielu deficitu bežného účtu platobnej bilancie na HDP z 10,4 % (v roku 1998) na 3,7 % v minulom roku a zvýšila rating SR z pôvodných BB+ na BBB-, čím sme sa dostali zo špekulačného do investičného pásma. Ako problematické vidí najmä sledovanie fiskálneho deficitu a jeho udržanie na uzde. Veľká trojka (ratingové agentúry Moody´s, S&P a Fitch IBCA) zatiaľ k rovnakému kroku nepristúpila, ale nie je vylúčené, že niektorá z týchto agentúr tak urobí ešte v tomto roku.

Februárová bilancia zahraničného obchodu SR sa skončila schodkom 5,82 mld. Sk (v januári 4,77 mld. Sk), dokopy teda za prvé dva mesiace je to už 10,59 mld. Sk. Za celý minulý rok pritom vykázalo Slovensko deficitnú zahraničnoobchodnú bilanciu v objeme 42,36 mld. Sk. Zverejnený bol aj rast cien priemyselných výrobcov, ktorý v druhom mesiaci tohto roka vzrástol na medzimesačnej báze o dve percentá ( 8,9 % rok/rok).

Predpokladaný vývoj

Ministerstvo financií naplánovalo nazajtra ďalšiu, v poradí už štvrtú aukciu otvorenej emisie štátnych dlhopisov s lehotou splatnosti dva roky. Tentoraz mieni získať 2,0 mld. Sk. To by sa im mohlo podariť bez väčších problémov, aj keď naďalej nepustia maximálny výnos nad 7,75 % p. a. Zároveň bol zverejnený aj harmonogram emisií štátnych cenných papierov na druhý štvrťrok 2001. Prím v ňom budú mať emisie dvoj- a trojročných bondov. Okrem nich je tam iba jedna 4-ročná emisia ŠD a jedna emisia ročných ŠPP.

Splatnosťou ŠPP a repo tendra pribudnú do bankového sektora peňažné prostriedky v objeme 18,30 mld. Sk. Ak tentoraz pôjdu banky do SRT s triezvejšími požiadavkami, nemala by sa opakovať situácia z konca minulého týždňa a úrokové sadzby by sa mohli pohybovať v rozpätí 7,0 - 8,0 %.

Oficiálne úrokové sadzby vyhlasované Národnou bankou Slovenska

BRIBID - BRIBOR (v % p. a.)

Obdobie 26. 3. 27. 3. 28. 3. 29. 3. 30. 3.

Deň 6,56-6,84 6,78-7,07 8,37-9,09 8,81-9,11 8,75-9,05

Týždeň 7,40-7,70 7,34-7,63 7,75-8,07 7,63-7,93 7,53-7,81

1 mesiac 7,45-7,75 7,41-7,71 7,44-7,74 7,44-7,74 7,43-7,73

3 mesiace 7,38-7,66 7,37-7,65 7,37-7,65 7,38-7,65 7,38-7,65

6 mesiacov 7,36-7,63 7,36-7,63 7,36-7,63 7,38-7,64 7,36-7,63

9 mesiacov 7,31-7,58 7,31-7,58 7,31-7,58 7,32-7,59 7,32-7,59

12 mesiacov 7,31-7,58 7,31-7,58 7,31-7,58 7,32-7,58 7,32-7,58

Repo tendre uskutočňované NBS

Druh Počet dní Priem. výnos Dopyt Objem

(% p. a.) (mld. Sk) (mld. Sk)

Sterilizačný repo tender 14 7,700 27,750 25,150

ŠD 3 roky 7,771 3,290 2,000

Pavol Kruk

autor je dílerom Istrobanky, a. s.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.