Hospodársky denník
USD49,553 Sk
EUR43,644 Sk
CHF28,603 Sk
CZK1,262 Sk
  Pondelok  2.Apríla 2001

RMS rozširuje produkty

Rast trhu podielových fondov na Slovensku našiel podporu v RM-Systéme Slovakia (RMS), a. s., Bratislava, ktorý od tohto týždňa sprístupní na vlastných pracoviskách produkty správcovskej spoločnosti J&T Asset Management (AM). Výhodou je podľa predsedu predstavenstva J&TAM B. Procika široká sieť zákazníckych miest RMS. Vzrásť by mal objem majetku zvereného správcovským spoločnostiam, ktorý u nás predstavuje iba jedno percento z bankových vkladov, kým vo vyspelých štátoch Európy je to takmer pätina.

J&TAM v súčasnosti spravuje 4 otvorené a 19 uzavretých PF s objemom takmer 400 mil. Sk, a tým zaberá 8 % trhu. RMS bude na zákazníckych miestach ponúkať produkty z Rodiny fondov J&TAM, kam patria 3 otvorené PF. Koruna ako peňažný fond ponúka stabilný výnos a nízku mieru investičného rizika. Hi-tech je akciový fond zameraný na investovanie do akcií spoločností technologického sektora a spojený s možnosťou vysokého zhodnotenia pri vyššej miere rizika. Renta globálny akciový je fond, ktorý investuje do najbonitnejších akcií spoločností z USA a EÚ s menšou mierou rizika a primeraným výnosom. Minimálny vklad do jedného podielového fondu je 5000 Sk, zvýšený o vstupný poplatok v rozsahu 1 až 3 %. RMS podľa slov generálnej riaditeľky Dariny Huttovej predpokladá rozšíriť služby aj o predaj ďalších podielových fondov a poistných produktov. „Zahraničné podielové fondy plánujeme nakúpiť na vlastný účet a na sekundárnom trhu predať,“ povedala D. Huttová.

Generálna riaditeľka sa vyjadrila aj k otázke fúzie RMS s Burzou cenných papierov v Bratislave (BCPB). Pripravovaná fúzia sa podľa jej slov odďaľuje pre problémy s odlišnosťou obchodných systémov. Za reálny termín spojenia pokladá jún. Valné zhromaždenie akcionárov BCPB by tento týždeň malo rozhodnúť o tom, či umožní RMS vstúpiť do akcionárskej štruktúry. Burzová komora a RMS sa už dohodli na navýšení základného imania nepeňažným vkladom, pričom po upísaní akcií by RMS mal mať 17- percentný podiel v akcionárskej štruktúre burzy. RMS by sa zároveň mal stať členom burzy a transformovať sa na obchodníka s cennými papiermi. Ambíciou RMS je vytvoriť s ďalšími obchodníkmi s cennými papiermi zúčtovacie centrum. To by mu mal umožniť rekodifikovaný zákon o cenných papieroch a investičnej službe s predpokladanou účinnosťou od 1. januára 2002, ktorý upraví aj činnosť centrálneho depozitára.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.