Hospodársky denník
USD49,553 Sk
EUR43,644 Sk
CHF28,603 Sk
CZK1,262 Sk
  Pondelok  2.Apríla 2001

Špekulácie podporili benzín

Exspirácia aprílových futurít viazaných na ropné deriváty a s tým spojené predaje týchto kontraktov sa na konci minulého týždňa transformovali do ďalšieho oslabenia ropy na New York Mercantile Exchange (NYMEX). Hlavný trh ropy sa v priebehu dňa pohyboval striedavo v ziskovom a stratovom teritóriu, čo len potvrdzuje aktuálny stav trhu, kde absentujú významnejšie impulzy pre nastolenie cenového trendu. Informácie o náletoch britských a amerických lietadiel na iracké pozície na juhu krajiny nemali výraznejší dosah na piatkovú seansu. Májové dodávky ropy si na konci minulého týždňa odpočítali minimálne 3 USc zo svojej otváracej hodnoty a finišovali obchodovanie na 26,29 USD za barel. Od začiatku apríla vstupujú do platnosti nové produkčné kvóty, ktoré boli na poslednom stretnutí členských krajín kartelu OPEC redukované o 1 mil. barelov denne. Aj napriek razantnému prístupu pri realizácii produkčnej politiky sa neočakáva markantnejší pohyb jednotlivých kontraktov. V súčasnosti sa pozornosť investorov sústreďuje na vedľajší trh derivátov, kde dominujú špekulácie o možnom nedostatku benzínu v letných mesiacoch. Práve sezónne zvýšený dopyt po tomto deriváte podporil cenu jeho aprílových dodávok, ktoré sa v deň svojej exspirácie posilnili o 0,16 USc na záverečných 92,08 USc za galón. Opačný vývoj postihol rovnako datované kontrakty vykurovacieho oleja, ktoré finišovali na 75,67 USc za galón, pri mohutnej strate 2,12 USc.

Nelichotivý výhľad

Kontinuálne posilňovanie amerického dolára, spomaľovanie US ekonomiky a prelomenie viacerých hraníc podpory zo strany zlata boli hlavnými determinantmi piatkového oslabenia tohto drahého kovu na newyorskom COMEX-e. Okrem obchodníkov, ktorí rolovali svoje pozície na neskoršie datované kontrakty, celý trh ovládla nízka likvidita, ktorá priamo reflektuje pokles atraktivity investícií do drahých kovov. Júnové dodávky zlata sa v piatok oslabili o 1,20 USD a zatvárali na hodnote 259,20 USD za troyskú uncu. Spotová cena tohto kovu sa ku koncu dňa stabilizovala na 257,70/8,20 USD/oz. Aktuálny výhľad trhu nie je veľmi priaznivý, keď dominantným faktorom vytvárajúcim tlak na pokles cien zlata zostáva pozícia dolára oproti ostatným svetovým menám. Ich oslabovanie následne redukuje dopyt mimoamerických obchodníkov, keď dolárová denominácia zlata nepriamo predražuje jeho cenu. Spomaľovanie hospodárstva USA, ktorého dôsledkom je aj nižší priemyselný dopyt po drahých kovoch, podmieňuje ich postupné oslabovanie. Májové striebro zakončilo piatkové obchodovanie na 4,295 USD/oz so stratou 4 USc. Zmiešaný vývoj bol charakteristický pre platinou vedenú skupinu kovov, kde si júnové paládium polepšilo o 6 USD na záverečných 744 USD/oz. V prípade aprílovej platiny sa cena ustálila na 555 USD/oz, pri strate 3 USD.

Oslabovanie trvá

Negatívny sentiment zosobnený v ustavičnom zaujímaní predajných pozícií na trhu medi stiahol v piatok na COMEX-e cenu benchmarkového kontraktu na nové minimum. Aj v tomto prípade tu zohralo hlavnú úlohu posilňovanie dolára na devízových trhoch, ktoré automaticky znižuje dopyt zahraničných obchodníkov. Aktívny májový kontakt stratil na konci minulého týždňa 1,15 USc a finišoval seansu na úrovni 76,40 USc za libru.

(M. Tirpák/REUTERS)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.