Hospodársky denník
USD48,98 Sk
EUR43,286 Sk
CHF28,271 Sk
CZK1,265 Sk
  Piatok  20.Apríla 2001

Rast cien v EÚ

V Európskej hospodárskej a menovej únii pokračuje rast cien. Medziročná miera rastu spotrebiteµských cien dosiahla v marci rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci úroveň 2,6 %. Podobný vývoj zaznamenala aj miera inflácie, keď sa v marci ustálila na februárovej úrovni 2,3 %.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.