Hospodársky denník
USD48,189 Sk
EUR43,409 Sk
CHF28,341 Sk
CZK1,257 Sk
  Pondelok  23.Apríla 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Čierny Peter opäť raz zostal v rukách SPP

Ceny plynu pre chemické podniky vyššie o desať percent?

Ministerstvo financií SR k 1. februáru zrušilo Prílohu č. 20 k Výmeru MF SR č. R - 1/ 1996. Jej súčasťou bola i kategorizácia odberateľov podľa tarifných skupín. To znamená, že zrušila kategóriu chemický priemysel. V nej boli zaradené podniky, ktoré používali plyn ako surovinu a mali výhodnejšiu cenu. Dôvodom tohto kroku je podľa zverejnených informácií potreba odstrániť diskriminácie ostatných odvetví proti chemickému priemyslu, čo obmedzovalo hospodársku súťaž. Podľa vyjadrení zástupcov Slovenského plynárenského priemyslu, š. p., sú povinní rešpektovať rozhodnutia MF SR. Inak by porušili zákon. A tak od 1. mája zruší špeciálnu kategóriu pre chemické podniky a zaradí ich do ostatných kategórií veľkoodberateľov. Ako sa to odzrkadlí vo výške ceny za odobratý kubický meter plynu? Tým, ktorých ročná spotreba je nad 20 miliónov kubíkov, sa zvýši cena zo 4,23 Sk na 4,69 Sk (bez DPH) za kubík. Odberatelia so spotrebou do 20 miliónov kubíkov budú platiť 4,70 Sk (bez DPH) za kubík zemného plynu. Podľa predbežných odhadov uvedené približne 10-percentné zvýšenie sa najviditeľnejšie odzrkadlí na raste nákladov a. s. Duslo Šaľa ( zaplatí v tomto roku o 90 mil. Sk viac) a Chemka Strážske (zaplatí asi o 8 mil. Sk viac). Samozrejme, predstavitelia uvedených podnikov sa zvýšeniu bránia. Generálny riaditeľ Duslo Šaľa a prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR Jozef Kollár zdôrazňuje, že podľa uznesenia vlády SR uvedené zvýšenie musí byť prerokované v tripartite a vo vláde. Zatiaľ sa však rokovania o tejto otázke neuskutočnili. Navyše podobne ako pred zvýšením cien plynu o 25 %, ku ktorému po viacerých odkladoch (a kompromisoch o výške navrhovaného percenta) došlo od februára tohto roka, upozorňuje na možné dôsledky zvýšenia. Tie by sa mohli podľa neho prejaviť nielen v zhoršení hospodárskych výsledkov podniku, ale aj v znižovaní počtu zamestnancov, čo je jedna z najschodnejších ciest ako znižovať náklady. No platnosť uvedeného uznesenia vlády je v určitom smere v rozpore s inou právnou normou, podľa ktorej sú ceny plynu pre podnikateľskú sféru vecne regulované. To znamená, že SPP ich má povinnosť zvýšiť tak, aby odzrkadľovali oprávnené náklady na nákup a distribúciu plynu. Veď o zreálnenie cien plynu sa usiloval prakticky celý rok, ale márne. Vzhľadom na fakt, že manažment SPP rešpektoval uznesenie vlády a čakal na jej verdikt k návrhu na zvýšenie, doplatil na vysoké nákupné ceny z vlastného vrecka. A čierny Peter mu zostáva v rukách i teraz. Veď ak naozaj existujú dôvody na zrušenie kategórie chemický priemysel, MF SR malo včas na pôde tripartity aj vlády iniciovať diskusiu nielen o možných dôsledkoch tohto kroku, ale aj o tom, kedy dosiahneme trend, ktorý je samozrejmosťou vo vyspelých krajinách sveta, že čím väčší spotrebiteľ, tým výhodnejšiu by mal mať cenu. Keďže tak neurobilo, avizované zvýšenie vyznieva ako iniciatíva SPP.

Zdena Rabayová

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.