Hospodársky denník
USD48,189 Sk
EUR43,409 Sk
CHF28,341 Sk
CZK1,257 Sk
  Pondelok  23.Apríla 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

R. Kováč má svoju pravdu ...

Na zápis do „čiernej knihy“ bolo 1,48 mld. Sk nezaujímavých?

V Hd č. 501 zo 14. februára bol z titulnej strany publikovaný príspevok pod titulkom Nevyhodnotený kontrakt vlády SR so Siemensom. Týkal sa dodávateľského úveru od firmy Siemens vo výške 74, 5 mil. DEM na nákup ním vyrobenej zdravotníckej techniky. Tento kontrakt schválila vláda SR 5. októbra 1993 a do dnešného dňa sa neuskutočnilo jeho prevádzkové a ekonomické vyhodnotenie ako verejnej zákazky. Táto skutočnosť bola v predmetnom príspevku kritizovaná. Autor článku uviedol aj to, že sa „pod tento nezvyčajný obchodný prípad podpísal aj súčasný minister zdravotníctva SR Roman Kováč, ktorý bol v čase schválenia prvým podpredsedom vlády SR a poverený riadením ministerstva kontroly“. Ďalej zdôraznil, že „by už bolo načim, aby prínos kontraktu bol konečne vyhodnotený”. S tým sa Hd stotožnilo aj preto, že predsa len išlo o 1,48 mld. Sk zo štátneho rozpočtu, pozoruhodného sprostredkovateľa atď.

Na tento článok reagoval aj minister zdravotníctva SR R. Kováč listom z 28. februára 2001, ktorý bol doručený o dva týždne neskôr. Dištancuje sa od tejto veci a z právneho hľadiska má pravdu. Je fakt, že do vlády V. Mečiara vstúpil ako prvý podpredseda a poverený riadením ministerstva kontroly. Rezort zanikol necelý rok pred schválením uvedeného kontraktu. Takže výhradu ministra R. Kováča možno vnímať ako opodstatnenú, a preto prosíme čitateľov, aby v tejto veci vnímali fakt, že neriadil ministerstvo kontroly.

Vo svojom liste zdôraznil, že kontrakt podpísal vtedajší minister financií SR J. Tóth a tiež minister zdravotníctva SR V. Soboňa. Takže formulácia, že sa pod tento kontrakt podpísal aj vtedajší podpredseda vlády SR R. Kováč, nie je pravdivá. V tejto súvislosti pripomenul, že táto vládna funkcia nemala, a ani dnes nemá kompetencie vstupovať a ovplyvňovať rozhodnutia rezortných ministrov. Jej úlohou je koordinovať činnosť a vzájomnú spoluprácu ministerstiev. Aj v tejto veci má minister R. Kováč pravdu, pokiaľ sa vníma text príspevku lineárne. Autor mal však na mysli fakt, že ako podpredseda vlády hlasoval za dodávateľský úver od Siemensu, teda, obrazne, „podpísal sa pod tento kontrakt”.

Ani autorovi príspevku, ani Hd, ktorý ho zverejnil, nejde o „hru so slovami“, ale o to, že kontrakt nebol realizovaný ani vyhodnotený v súlade s platnými právnymi normami. Keďže jeho plnenie sa končilo v roku 1998, tak nie je nenáležité pripomenúť túto skutočnosť, teda porušenie zákona a vyžadovať nápravu. K tomu sa však minister R. Kováč nevyjadril... Je zaujímavé, že sa v období tzv. čiernych kníh z dielne súčasnej vládnej koalície na túto „maličkosť“ nedošlo.

Peter Kasalovský

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.