Hospodársky denník
USD48,64 Sk
EUR43,423 Sk
CHF28,368 Sk
CZK1,259 Sk
  Štvrtok  26.Apríla 2001

Zetor sa vyhol konkurzu

Dlhy podniku však dosahujú 6,5 mld. korún

Najväčší výrobca traktorov v Česku spoločnosť Zetor sa definitívne vyhol hroziacemu konkurzu. Veritelia súhlasili s navrhnutým vyrovnaním a firma nepôjde do konkurzu, ktorý jej v prípade odmietnutia návrhu hrozil. Na vyrovnanie hlasovali vlastníci pohľadávok v hodnote 3,3 miliardy korún. Na potvrdenie vyrovnania bol potrebný súhlas veriteľov s uznanými neprednostnými a nezaistenými pohľadávkami minimálne za 2,613 miliardy korún z 3,485 miliardy korún ich celkového objemu a súdne vyrovnanie bude garantovať Konsolidační banka. Zetor podal návrh na vyrovnanie na Krajský obchodný súd v Brne 14. júla minulého roka. Vo vyrovnaní sa zaviazal vyplatiť prednostným veriteľom do dvoch rokoch 100 a neprednostným veriteľom 30 percent pohľadávok.

S vážnymi finančnými problémami sa firma stretla už od začiatku roku 1990. Viac než jeden rok takmer nevyrábala a dlhy Zetoru dosahujú 6,5 miliardy korún. Napriek množstvu problémov fungovanie firmy podporila vláda a Zetor prevzala Konsolidační banka. Samo vyrovnanie bolo komplikované odvolaním sa proti návrhu vyrovnania a nad Zetorom sa vyjasnilo až potom, čo sa stiahlo. Vyrovnávací správca Jaroslav Brož k celej záležitosti povedal, že Zetor po tom, čo vyrovnanie nadobudne právnu moc, bude musieť vyvíjať aktivitu tak, ako prisľúbil v rámci riadenia. Vyrovnanie je podľa vyjadrenia Broža pozitívnym signálom tak pre zamestnancov podniku, ako aj pre prípadných zahraničných investorov.

Záchrana Zetoru sa priamo dotkne predovšetkým asi dvetisíc zamestnancov spoločnosti, ktorým budú navyše vyplatené ich dlžné sumy miezd. S predajom tohto podniku strategickému partnerovi počíta jeho manažment vďaka úspechu súdneho vyrovnania najneskôr do konca tohto roka.

Ivo Skoumal

Brno

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.