Hospodársky denník
USD48,49 Sk
EUR43,44 Sk
CHF28,343 Sk
CZK1,254 Sk
  Piatok  27.Apríla 2001

Hrozia štrajkom

Snem Slovenského odborového zväzu verejnej správy splnomocnil svoje predsedníctvo, aby v prípade neuspokojivého výsledku rokovaní s vládou SR o valorizácii platov vyhlásil štrajkovú pohotovosť. Požadujú buď rast platových taríf o 10 % (pre pedagógov o 13 %), alebo nárokový trinásty plat.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.