Hospodársky denník
USD48,49 Sk
EUR43,44 Sk
CHF28,343 Sk
CZK1,254 Sk
  Piatok  27.Apríla 2001

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 25. 4. 2001: Bratislava 99,66, Sliač 97,69, Košice 98,82, Poprad 93,28.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.