Hospodársky denník
USD48,49 Sk
EUR43,44 Sk
CHF28,343 Sk
CZK1,254 Sk
  Piatok  27.Apríla 2001

Dioxínová hrozba?

Za okamžité prerušenie likvidácie nebezpečného odpadu zo skládky v Garé v spaľovni v maďarskom Dorogu sa vyslovil predseda ekologického výboru maďarského parlamentu Zoltán Illés, ktorý má písomné dôkazy o 40-percentnom prekročení maximálnej povolenej hranice dioxínu v ovzduší. Splnomocnenec ministra ekológie pre nebezpečný odpad Attila Kemény je však opačného názoru. Pre včerajšie vydanie denníka Magyar Nemzet povedal, že hodnoty dioxínu blízke povolenej hranici vykázalo iba špecializované laboratórium KGI. Inšpektorát ochrany životného prostredia v Györi, ktorý sumarizoval výsledky, označil výsledky troch paralelných meraní z 19. marca za pozitívne. „Neviem na základe akých údajov hovoril Zoltán Illés. Namerané výsledky, ktoré mám k dispozícii ja, si nevyžadujú prerušenie likvidácie odpadu v Dorogu,“ zdôraznil.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.