Hospodársky denník
USD48,49 Sk
EUR43,44 Sk
CHF28,343 Sk
CZK1,254 Sk
  Piatok  27.Apríla 2001

Prečo Bern odmieta EÚ?

Ekonomika krajiny zahanbením pre úniu

Výsledok marcového referenda, ktorým väčšina Švajčiarov vyjadrila nesúhlas so vstupom do EÚ, mohol nezasvätených prekvapiť, ale pre zasvätených prekvapením nebol. Konzervatívne noviny Sweizerzeit uverejnili ekonomické porovnanie Švajčiarska so štátmi EÚ, ktoré nepotrebuje ďalší komentár. Nezamestnanosť je v EÚ štyrikrát vyššia ako vo Švajčiarsku. Daň z pridanej hodnoty je v EÚ dvojnásobná. Sadzby maximálnej dane sú v EÚ asi o 23 % vyššie. Minimálne mzdy sú vo Švajčiarsku vyššie ako v Európe. Dokonca aj nekvalifikované sily a cudzinci zarábajú vo Švajčiarsku viac ako v štátoch EÚ. Priama spolková daň z najvyšších príjmov je vo Švajčiarsku 11,5 %, kým napríklad v Taliansku plných 46 %. Celkovo platia Švajčiari jednoznačne nižšie dane ako obyvatelia EÚ krajín. Je to potešiteľné ovocie daňovej súťaže medzi švajčiarskymi kantónmi.

V mnohých ohľadoch môže byť teda Švajčiarsko vzorom nielen pre čoraz viac zaostávajúce Slovensko, ale aj pre najvyspelejšie štáty Európy, a to tak z ekonomického, ako aj z politického hľadiska. Pritom má švajčiarska ekonomika obdivuhodnú kondíciu. Hoci sa dynamika rastu švajčiarskej ekonomiky vo 4. štvrťroku 2000 spomalila, švajčiarskemu hospodárstvu podľa špičkových odborníkov nehrozí v dohľadnom čase recesia. Poprední švajčiarski ekonómi, združení v Business Economists Consensus (BEC), očakávajú 2,1-percentný hospodársky rast v roku 2001. Dokonca aj vyhliadky na rok 2002 sú „ľahko“ optimistické. Očakáva sa hospodársky rast 2,2 %. Ani ochladenie medzinárodnej konjunktúry by podľa názoru ekonómov nemalo mať tragický vplyv na švajčiarske hospodárstvo. Odborníci ešte očakávajú zdražovanie približne o 1,4 % a na budúci rok rátajú s infláciou 1,5 %. Poprední ekonómi predpokladajú tohto roku 1,9-percentnú nezamestnanosť a v roku 2002 by mala aj tak nízka nezamestnanosť dokonca klesnúť na 1,8 %! Túto prognózu vývoja švajčiarskeho hospodárstva uverejnil denník Der Zürcher Oberländer.

Podľa toho istého denníka očakáva rast švajčiarskeho hospodárstva aj Zürcher Kantonalbank (ZKB). ZKB predpokladá 2,2-percentný rast švajčiarskeho hospodárstva. Konjunktúrne riziká sa však budú zvyšovať, ako to ZKB konštatuje vo svojom najnovšie uverejnenom konjunkturálnom barometri. Hospodárske ochladenie v USA potrvá pravdepodobne dlhšie ako pol roka a dokonca môže dôjsť aj k recesii. Práve tak slabne aj dynamika nemeckého hospodárstva, a to znamená, že na finančných trhoch treba počítať s ďalšími turbulenciami. ZKB predpokladá oslabenie celkovej hospodárskej dynamiky aj vo Švajčiarsku a očakáva potenciálny rast asi 2 %. Pripomínam len, že v mimoriadne úspešnom roku 2000 zaznamenalo Švajčiarsko 3,4-percentný rast HDP. Niektoré pozitívne vývojové tendencie v prvom štvrťroku tohto roka, ako napríklad rast exportu, sú však prísľubom budúcnosti, pretože švajčiarske hospodárstvo je mimoriadne závislé od exportu. ZKB ráta tiež s miernym poklesom nezamestnanosti a s graduálnym zdražovaním, ktoré bude citeľné predovšetkým v druhej polovici roka.

Aj keď je predčasné robiť akékoľvek závery, hospodárske výsledky niektorých podnikov v prvom kvartáli tohto roka zatiaľ potvrdzujú prognózy špičkových švajčiarskych ekonómov. Gastronomický koncern Bon appetit na základe vývoja v prvom štvrťroku tohto roka predpokladá dokonca až dvojciferný nárast operatívneho zisku v roku 2001. Tie isté noviny uvádzajú aj ďalšiu optimistickú prognózu. Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) na základe výsledkov prvých 3 mesiacov tohto roka predpokladá mierny nárast zisku koncernu v roku 2001 a udržanie výšky obratu na minuloročnej úrovni. Predpoklady hospodárskeho rastu v roku 2001 ohlásil aj Jelmoli Holding a iné úspešné švajčiarske podniky. V každom prípade je zrejmé, že Švajčiari nepociťujú potrebu meniť dobre fungujúci hospodársky mechanizmus krajiny.

Karol Dučák

Košice

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.